Pick a Card เขาคิดว่าคุณเป็นคนยังไงนะ - ไพ่กองที่ 1

Pick a Card เขาคิดว่าคุณเป็นคนยังไงนะ - ไพ่กองที่ 1

เขาคิดว่าคุณมีคนอยู่ในใจแล้ว เพียงแต่ยังไม่ได้เปิดเผยออกมาเท่านั้น ดังนั้น เขาก็เลยไม่อยากเข้ามาพัวพันกับคุณให้กลายเป็นปัญหา