ดวงรายวันตามหมู่เลือด | 20 กรกฎาคม 2564

#DailyTarot #BloodTypeSeries 

“ยิ่งช้า… ก็ยิ่งจะสูญเสียความมั่นใจ”

Being Late • Money • Clothes 

ดวงรายวันตามหมู่เลือด | 20 กรกฎาคม 2564

..........


#A 

[งาน]  เริ่มทนกับสิ่งที่เป็นอยู่ไม่ไหวแล้ว… อยากจะหนีหายไปจากจุดนี้ พยายามทำใจหลบ แต่จะทำยังไงก็ไม่สำเร็จ 

[เงิน]  จะมีความกังวลไปเกินกว่าความเป็นจริง… แนวโน้มที่เห็นทำให้รู้สึกว่าความฝันอาจจะล่มสลาย ต้องเติมความเชื่อมั่นมากๆ  

[ความรัก]  สับสนในสถานภาพและทิศทางในอนาคต เกิดจากการพูดคุยกันน้อยลง… และความไม่แน่ใจในพฤติกรรม  

 

#B

[งาน]  การทำงานเข้าสู่โหมดบันเทิง… มีความท้าทายและทิศทางที่ตรงกับจริต รู้สึกว่าสิ่งที่ทำในสิ่งที่ใช่ 

[เงิน]   ความคาดหวังและวนเวียนเดิม ๆ เข้ามาสู่ชีวิตอีกครั้ง… ภาวะการเงินก็ยังวนเวียนอยู่ที่เดิม แล้วอยู่กับหวังลมๆแล้งๆ 

[ความรัก]  มีอะไรบางอย่างที่ไม่ใช่เรื่องจริงเกิดขึ้น… เป็นเรื่องที่ไม่เคยสงสัย… แต่เรื่องที่สงสัยกลับจะไม่เกิด  


#AB 

[งาน]   ต้องใส่ใจในองค์ประกอบเล็กน้อยเป็นอย่างมาก… ต้องขอคำแนะนำจากผู้ที่มีประสบการณ์หรือผู้ใหญ่

[เงิน]   การเงินเข้าใกล้จุดที่ต้องการ… แต่มันก็ไม่ได้ง่ายอย่างที่คิด การตัดสินใจผิดแค่ครั้งเดียวจะมีผลในระยะยาว 

[ความรัก]   การพูดจาอ้อมค้อมทำให้เกิดความไม่เข้าใจซึ่งกันและกัน… มีความอึดอัด อยากหาที่ระบายออกมากๆ 

 

#O 

[งาน]   ความสำเร็จและบรรยากาศในวันนี้ขึ้นอยู่กับอารมณ์ส่วนตัวล้วน ๆ ส่วนเรื่องแรงบันดาลใจอาจอยู่ในโหมดอ่อนเปลี้ยเพลียแรง 

[เงิน]   การเงินไม่มีการขยับไปทางซ้ายหรือขวาหรือว่าขึ้นและลง… คล้ายๆปล่อยไปตามยถากรรมและปราศจากแรงช่วยเหลือ

[ความรัก]   จมลึกอยู่ในความรู้สึกความกดดันของตัวเอง ความคาดหวังมากอาจจะยิ่งทำให้กดดันมาก และทำให้ความรู้สึกพังทลายด้วยตัวเอง 


.......... 

Deck : “Dream Decoder”

Teller : “ดร.นัท พ่อมดเล่าดวง”

เพจ ข้อความจากทาโรต์ โดย พี่นัท

http://moredoo.me