Pick a Card เราควรปรับปรุงตัวเองในด้านไหนดีนะ - ไพ่กองที่ 3

Pick a Card เราควรปรับปรุงตัวเองในด้านไหนดีนะ - ไพ่กองที่ 3

สิ่งที่ควรปรับปรุงสำหรับคุณ ไพ่บอกว่า อยากให้คุณเอาใจเขามาใส่ใจเรา อย่าปฏิเสธความหวังดีหรือสิ่งดีๆ ที่คนอื่นหยิบยื่นมาให้ นอกจากนั้น การเป็นตัวของตัวเอง เป็นสิ่งที่ดีนะคะ แต่การถือทิฐิเกินไป ยึดมั่นเกินไป ประเภท ไม่คือไม่ตลอดกาล ใช่ก็คือต้องใช่เสมอ แบบนี้ควรลดๆ ลงบ้าง หลายๆ เรื่องเราก็อาจจะต้องยืดหยุ่นบ้าง