ดวงรายวันตามหมู่เลือด | 25 สิงหาคม 2564

#DailyTarot #BloodTypeSeries 

“สิ่งที่คิดว่าดีกว่า… อาจจะกลายเป็นร้ายกว่าก็ได้”

7 of Wands • 6 of Swords • 5 of Chalices

ดวงรายวันตามหมู่เลือด | 25 สิงหาคม 2564

..........


#A 

[งาน]  ความตั้งใจเริ่มแรกอาจจะถูกวางเอาไว้ผิดทางก็ได้… การคิดนอกกรอบสวนกระแส อาจกลายเป็นทางเลือกที่ดีกว่า ความคิดและวิธีการที่แปลกออกไปก็จะถูกต่อต้าน

[เงิน]  การประสานงานและการลงทุนจะประสบความสำเร็จมาก… การเจรจาตกลงสัญญาเงินกู้มีแนวโน้มที่จะจบได้ด้วยดี จะได้รับความช่วยเหลือจากคนที่มีกำลัง

[ความรัก]   อะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิด… เกินความสามารถที่จะเหนี่ยวรั้งไม่ให้เป็นไปตามธรรมชาติได้ ประเด็นความสัมพันธ์ที่ต้องขบคิดก็จะสามารถตกผลึกได้ 

 

#B 

[งาน]   เหมือนจะกลายเป็นเรื่องมหัศจรรย์ที่จะต้องแบกรับภาระชิ้นใหญ่เอาไว้คนเดียว… แล้วมันก็จะมหัศจรรย์มากที่งานนั้นจะประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี

[เงิน]   ด้วยความรู้สึกตั้งต้นที่คิดว่าไม่น่าจะได้อะไรเลย… แต่เมื่อลงมือจริงๆจะสามารถเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ได้อย่างเต็มที่

[ความรัก]  เขาเริ่มแสดงตัวตนที่แท้จริงออกมาให้เห็น… เขาจะมีความสุขมากที่ได้วางตัวแบบนั้น เป็นจังหวะที่สามารถเรียนรู้ซึ่งกันและกัน  


#AB 

[งาน]  การทำงานแบบ One Man Show ค่อนข้างจะเป็นไปได้ยากที่จะประสบความสำเร็จ อย่าลืมบุคคลที่เป็นเบื้องหลัง 

[เงิน]  อาจจะเล่นใหญ่เกินไปจนเหมือนกับว่าสิ่งที่ได้รับมาไม่คุ้มกับที่เสียไป… แม้ว่าจะได้กำไร แต่ไม่เสียก็น่าจะดีกว่า   

[ความรัก]  ต้องต่อสู้กับอารมณ์ที่คาดเดาไม่ได้… มองไม่ออกว่าจะมาไม้ไหน ทางที่จะชนะเกมนี้ก็คือ... ต้องไม่ใจอ่อน 


#O 

[งาน]  การทำงานคืบหน้าเปลี่ยนช้า ๆ จนดูเหมือนหยุดชะงัก ปัญหาเกิดจากคน… ที่ดูโอ้เอ้เหมือนเป็นตัวสลอธที่กำลังรออะไรบางอย่าง 

[เงิน]  เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาเหมือนจะไม่ตั้งใจ… แต่อยู่ๆก็ได้ผลประโยชน์มาราวกลับบุญหล่นทับ 

[ความรัก] ถึงจะมีข้อได้เปรียบในความสัมพันธ์แต่ก็ยังไม่แน่ใจในสิ่งที่จะตัดสินใจนั้น… ความรู้สึกของตัวเองเป็นสิ่งสำคัญที่สุด  


.......... 

Deck : “John Bauer Tarot”

Teller : “ดร.นัท พ่อมดเล่าดวง”

เพจ ข้อความจากทาโรต์ โดย พี่นัท

http://moredoo.me

ความเชื่อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูล