ฤกษ์ดีถีห้ามทำการ

ฤกษ์ดีถีห้ามทำการ (ตำราอ.พลูหลวง)

1ค่ำ             ห้ามซื้อขายวัวควาย

2ค่ำ             ห้ามเที่ยวป่า

3ค่ำ             ห้ามไปทางน้ำ

4ค่ำ             ห้ามเที่ยวเขา

5ค่ำ             ห้ามแบ่งเขตที่ดิน

6ค่ำ             ห้ามปลูกบ้าน ห้ามทำการมงคลในบ้าน

8ค่ำ             ห้ามซื้อรถ

9ค่ำ             ห้ามฝังเสาปลูกบ้าน

10ค่ำ           ห้ามลงเรือ

11ค่ำ           ห้ามปลูก เพาะต้นไม้

12ค่ำ           ห้ามเที่ยวผู้หญิง

13ค่ำ           ห้ามเที่ยวผู้ชาย

14ค่ำ           ห้ามบวช

15ค่ำ           ห้ามบวงสรวง

+++++++++++++++++++++++++++++++