ดูนกขณะทำการมงคล

ดูนกขณะทำการมงคล


ถ้าเห็นพระยาแล้งบินมา              เป็นลางร้ายดุจพญามาร

เห็นนกกระเรียนบินมา                ดุจอำมาตย์ มุขมนตรีมา

            เห็นนกกาบินมา                         ดุจอำมาตย์ ข้าราชการ ผู้ใหญ่มา

เห็นนกต่างๆ บินมา                    ดุจสมณะชีพราหมณ์มา


++++++++++++++++++++