ลำดับการจัดหิ้งพระ จัดถูกต้อง ชีวิตรุ่งเรือง

ลำดับการจัดหิ้งพระ

ใช้หลักการตามลำดับความเหมาะสมและ หลักการหยิงหยาง เพื่อให้ได้พลังงานที่ดีที่สุดในการวาง ไม่จำเป็นต้องมครบแต่ให้ไว้เป็นแนวทางนะคะ


1. พระพุทธเจ้าไว้สูงสุด

2. พระสารีบุตรอยู่ทางขวามือ

3. พระโมคัลลานะอยู่ทางซ้ายมือ

4. พระอิศวร ตั้งทางด้านขวามือ

5. พระนารายตั้งด้านซ้ายมือ

6. เทวดาทุกรูปควรตั้งต่ำกว่าพระพุทธเจ้า

7. หลวงพ่อปากน้ำควรตั้งทางซ้าย

8. หลวงพ่อโอภาสี ตั้งด้านขวา

9. แก้วน้ำไว้ทางซ้าย

10. กระถางธูปไว้ทางขวา

+++++++++++++++++++++++++