ตาณฑวะดาราจร 21-29 ต.ค. 64 ราศีพฤษภ

คนเกิดราศีพฤษภ ทำนายช่วงวันที่ 21-29 ต.ค. 2564

 

- ดาวราหูจรกุมลัคนา มีดวงดาวทำมุมตรีโกณ ๘๗๕๔ ทำนายว่าเรื่องที่ยิ่งใหญ่จะเข้ามา แต่ก็ต้องยากลำบากใช้ทั้งความรู้คู่กับความอดทน ต้องพิสูจน์ให้แน่ชัดเสียก่อน ต้องพูดต้องเจรจาใช้วาทศิลป์จึงจะสำเร็จ

- การเงิน ไม่มีดาวจรเข้าภพกระดุมภะ พิจารณาดาวเกษตรคือพุธ จรเข้าภพปุตระมีดวงดาวทำมุมตรีโกณ ๘๗๕๔ ทำนายว่าการเงินเป็นช่วงที่ต้องทำไปก่อน ยังไม่ส่งผลในทันที หรือการลงทุนที่เคยทำในอดีตนานมาแล้วเพิ่งจะมาส่งผล เป็นเรื่องที่ต้องพิสูจน์ ต้องมีการเจรจา และต้องใช้สติยั้งคิด

- การงาน ไม่มีดาวจรเข้าภพกรรมะ พิจารณาดาวเกษตรคือเสาร์และราหู จรเข้าภพศุภะและตนุ มีดวงดาวทำมุมตรีโกณ ๘๗๕๔ ทำนายว่า การงานจะเข้ามาหาตัว และเกี่ยวข้องกับเจ้านาย ผู้ใหญ่ ที่ให้ความเจริญ การงานช่วงนี้เป็นงานใหญ่ แต่ก็ต้องยากลำบากใช้ทั้งความรู้คู่กับความอดทน ต้องพิสูจน์ให้แน่ชัดเสียก่อน ต้องพูดต้องเจรจาใช้วาทศิลป์จึงจะสำเร็จ

- ความรัก ดาวศุกร์ จรเข้าภพปัตนิ ช่วงนี้จะมีความสุขความทุกข์ไปตามคนรัก คู่ครอง หุ้นส่วน ศุกร์เล็งด้วยราหู จะเกิดการปรึกษาหารือ ในเรื่องที่เห็นพ้องต้องกันก็มี และ เรื่องที่เครียดๆ ขัดแย้ง แข่งขันกันก็เป็นได้เพราะดาวที่โยคถึงศุกร์ในภพปัตนิมีทั้งคู่ที่ดีและคู่ที่ร้าย