17 พ.ย. - 3 ธ.ค. 64 ราศีธนู/มังกร

คนเกิดราศีธนู ทำนายช่วงวันที่ 17 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2564

 

- เรื่องทั่วไป ดาวศุกร์จรทับลัคนา เป็นช่วงเวลาที่ความรักมาทักทาย เจ้าชะตาจะมีความสุข ความปรารถนา และบางครั้งบางคราก็มีความทุกข์ (เพราะความรักก่อให้เกิดความรู้สึกต่างๆ มากมาย) โยคหลังด้วยดาวคู่มิตร ๓๖ ได้รับความไว้วางใจ เป็นที่รัก เป็นหัวหน้าผู้นำ เป็น Hero ที่ผู้คนอยากจะเห็นเป็นแบบอย่าง

- การเงิน ดาวเสาร์โคจรเข้าภพกระดุมภะ จะต้องเหน็ดเหนื่อยเพื่อหาเงินหาทอง แต่มีดาวโยคหลังเป็น อาทิตย์ (คู่ธาตุ) และ พุธ (คู่สมพล) จึงทายร้ายไม่ได้เสียทีเดียว ช่วงนี้เป็นเวลาของการชักชวน ความรุ่งโรจน์โชติช่วง และการเจรจาเรื่องผลประโยชน์ เมื่อคิดสิ่งใดแล้วจะตัดสินใจลงมือทำในทันที

- การงาน ไม่มีดาวจรเข้าภพกรรมะ พิจารณาเจ้าเรือนเกษตรคือดาวพุธ โคจรไปเข้าภพวินาศะ ทำนายว่าเป็นช่วงเวลาการทำงานที่ต้องแก้ไขความเสียหายที่เกิดขึ้น เป็นการทำงานที่ต้องทุ่มเททั้งแรงและสมอง หากทำงานแดนไกลจึงดี

- ความรัก ดาวเกตุโครจรเข้าภพปัตนิ จะได้ช่วยเหลือคนรัก หุ้นส่วน ช่วยคิด ช่วยทำแบบไม่ได้ตั้งใจ หรือจะได้ไปทำบุญทำกุศลร่วมกัน คนเกิดราศีมังกร ทำนายช่วงวันที่ 17 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2564

 

- เรื่องทั่วไป ดาวเสาร์กุมลัคนา โบราณว่า โทษทุกข์ให้ทายเสาร์ เป็นช่วงที่เหนื่อยและน่าหนักใจ แต่มีดาวโยคหลังเป็น อาทิตย์ (คู่ธาตุ) และ พุธ (คู่สมพล) จึงทายร้ายไม่ได้เสียทีเดียว ช่วงนี้เป็นเวลาของวิทยาการ ความรุ่งโรจน์โชติช่วง และการเจรจาเรื่องผลประโยชน์ เมื่อคิดสิ่งใดแล้วจะตัดสินใจลงมือทำในทันที 

- การเงิน ดาวพฤหัสจรเข้าภพกระดุมภะ เป็นดาวศุภเคราะห์ ทายว่าดีได้ติดตามผู้ใหญ่ มีผู้ใหญ่มาช่วยเหลือในเรื่องการเงิน และได้ตรีโกณ ๓๕๙ จะได้ใกล้ชิดและมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้หลักผู้ใหญ่ การเงินช่วงนี้จะเกี่ยวพันกับเรื่องการงานและการแก้ไขปัญหาอุปสรรค

- การงาน มีดาวอังคารจรเข้าภพกรรมะ จะได้เดินทางไปทำงาน มีการเคลื่อนไหวลงมือกระทำการ และดาวได้ตรีโกณ ส่งผลดีเช่นเดียวกับเรื่องการเงิน

- ความรัก ไม่มีดาวจรเข้าเรือนปัตนิ พิจารณาดาวเกษตรเจ้าเรือนปัตนิคือดาวจันทร์ ความรักเป็นไปในแบบการดูแล ความละเอียดอ่อน และในครอบครัวดูแลรักใคร่กันเป็นอันดี