8 ลักษณะการวางเจ้าที่จีน ตี่จู่เอี๊ยะ ที่ดีตามหลักฮวงจุ้ย

 

8 ลักษณะการวางเจ้าที่จีนตี่จู่เอี๊ยะ ที่ดีตามหลักฮวงจุ้ย

1.เจ้าที่ต้องไม่ทำมาจากหินเช่นหินอ่อน เพราะหินอยู่กลางบ้านคือเปรียบเหมือนภูเขา อุปสรรค

2. ต้องวางราบกันพื้นไม่หนุนสูง

3.ต้องไม่ตรงกับประตูห้องน้ำ หรือตรงกับประตูห้อง

4. ต้องไม่ผนังหน้องน้ำ

5.ถ้าบ้านมีศาลพระภูมิไม่ควรตั้งเจ้าที่จีนอีกหรือเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง

6.หันไปทางหน้าบ้าน

7.ต้องตั้งในตำแหน่งที่เจ้าที่เห็นคนทุกคนที่เข้าบ้านหมด

8.ต้องไม่วางใต้บันได