ทักษากับการปลูกบ้าน

เรื่องทักษากับการปลูกบ้าน

            จะปลูกเดือนไหน วันไหน เอาเสาเอกเอาไว้ตรงไหน เวลาเท่าใดและจะทำอย่างไรกับเสาเอกเสาโท

เดือนและวันที่ควรปลูกบ้าน


            1. เดือนที่ควรจะปลูกบ้านคือเดือน 1-2-4-6-3-12 เดือนในเดือนหนึ่งปลูกได้


          2. ดิถี (ขึ้น-แรม) ใช้นหรือแรม 1-2-6--13-15


3. วัน 1 อาทิตย์) หรือวัน 5 (พระหัส) ทั้ง 2 วันนี้เป็นวัน "อุดม" (ดีที่สุด) 


     หรือวัน 2 (จันทร์) หรือวัน 4 (พุธ) หรือวัน 6 (ศุกร์) ทั้ง 3 วันที่ว่านี้เป็นวัน "มัธยม (ธรรมดา)


หรือถ้าจะให้ดีมากขึ้นก็ควรให้ได้เป็นวันธงไชยหรืออธิบดีตามกาลโยคในปีนั้น


ส่วนวันที่ห้ามเด็ดขาด


คือวันเสาร์วันอังคาร


และวันเป็นวันอุบาทว์และโลกาวินาถในปีนั้นรวมถึงวันที่เป็นกาลกิณี กับวันเกิดของตัวเองตามมาทักษา


เพราะฉนั้นท่านที่คิดจะปลูกบ้านใหม่ซึ่งยึดถือปฏิบัติอันนี้เป็นขั้นตอนแรก