Pick a Card เรื่องดี ๆ ที่ทำให้ยิ้มได้ในเดือนตุลาคมนี้ - ไพ่กองที่ 4

ไพ่กองที่ 4 สุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคภัย

    เรื่องดี ๆ ที่จะทำให้เรายิ้มได้เหมือนได้ยกภูเขาออกจากอกจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพนะคะ ซึ่งจะเกี่ยวกับตัวเราและคนในครอบครัวนะ หากใครที่ตอนนี้กำลังป่วยอยู่หรือสุขภาพร่างกายไม่ค่อยแข็งแรง รวมถึงคนในบ้านที่กำลังป่วยเช่นเดียวกัน ในเดือนนี้จะได้รับการรักษาที่ถูกวิธี ตรงกับโรคหรืออาการและได้พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง เข้ามาทำการรักษาซึ่งมีโอกาสหายดีมากขึ้น  และยังได้รับการรักษาแบบทางเลือกอื่น ๆ เพิ่มเข้ามาอีกด้วย สุขภาพร่างกายจะกลับมาแข็งแรง ยินดีด้วยนะคะ