Pick a card อาทิตย์นี้ของคุณจะเป็นอย่างไร (ประจำวันที่ 25 - 1/11/2022 )      
กองที่ 1


จุดจบของเรื่องราวทุกข์ยากอะไรบางอย่าง จะนำชีวิตคุณไปสู่เรื่องราวอะไรใหม่ๆ การเริ่มต้นใหม่ๆ การเป็นตัวตนของคุณที่ดีขึ้น อาจมีผู้ใหญ่คอยยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือชีวิตของคุณหลังจากที่ผ่านพ้นเรื่องราวทุกข์ยากเหล่านั้นมาแล้วกองที่ 2


เป็นอาทิตย์ที่อาจมีเรื่องราวของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดี เป็นการนำพาชีวิตคุณไปสู่ตัวตนใหม่ที่ดียิ่งขึ้น คุณจะรู้สึกว่าตัวเองเก่งขึ้นหลังการเปลี่ยนผ่านนี้ เฝ้ามองสัญญาณการเปลี่ยนแปลงนี้ให้ดีกองที่ 3


เป็นอาทิตย์ที่ดวงคุณอาจเด่นในเรื่องของความรัก ความสัมพันธ์ของคุณจะเดินทางไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าคุณจะมีคนคุยหรือมีแฟนแล้ว ต่างฝ่ายต่างห่วงแหนความสัมพันธ์นี้ เรียกได้ว่าหวงจนไม่อยากให้ใครมายุ่งกับคนรักของเราทั้งนั้น