Pick a card อาทิตย์นี้ของคุณจะเป็นอย่างไร (ประจำวันที่ 31/10/2022 - 7/11/2022 )

กองที่ 1


เป็นอาทิตย์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงเข้ามาในชีวิตของคุณ จงเตรียมตัวไว้ให้ดี หมั่นหาความรู้ เก็บทรัพย์สมบัติหรือสิ่งมีค่าของคุณไว้ให้ดีๆ ถึงแม้ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีก็ตาม
กองที่ 2


อย่าใหัอีโก้หรืออะไรมาบดบังการกระทำเพื่อเคลื่อนนำชีวิตไปข้างหน้าของคุณ จงมองโลกให้กว้างขึ้น อย่าให้อคติบังตา คุณเป็นคนเก่งอยู่แล้วอย่าให้อะไรมาฉุดรั้งคุณ
กองที่ 3


อาจเป็นอาทิตย์ที่เรียกได้ว่าดีสำหรับคุณเลย อาจไม่ได้หวือหวาในเรื่องของเงินๆทองๆ แต่คุณจะมีความสุขในชีวิตโดยที่ไม่ต้องคิดถึงเรื่องราวเหล่านั้น เพราะเงินหรือทรัพย์สมบัติที่คุณมีนั้นเพียงพอต่อการใช้ชีวิตแล้ว อาจเรียกได้ว่าอาทิตย์นี้จะถูกขับเคลื่อนด้วยจิตใจที่มีความสุขแฮปปี้ของคุณ