Pick a Card คน ๆ นั้น ที่เราคิดถึง เค้าคิดยังไงกับเรา - ไพ่กองที่ 1

ไพ่กองที่ 1 : สับสน ตัดสินใจไม่ถูก


    คนที่เรานึกถึงมีความสับสนในตัวเองค่อนข้างสูง ไม่รู้ตัวว่าชอบเราหรือคิดอะไรกับเรานะคะ อีกฝ่ายจะสับสนกับทุก ๆ เรื่อง รวมถึงปัจจัยรอบด้านที่ทำให้สับสนในความสัมพันธ์ อีกฝ่ายมีความรู้สึกดี ๆ ให้กับเราประมาณนึงแล้วแหละ แต่ด้วยปัจจัยหลายอย่าง อาจจะเป็นเพื่อน ครอบครัว ทำให้อีกฝ่ายมีความคิดที่อยากรักษาระยะห่างนะคะ เค้ารู้ว่าตัวตนที่แท้จริงของเราเป็นยังไง เพียงแต่รู้สึกสับสน ตัดสินใจไม่ถูก ไม่รู้จะเอายังไงต่อดี แนะนำให้เราไม่กดดันอีกฝ่าย ให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์นะคะ