วันเกิดตามหลักโหราศาสตร์การตั้งชื่อ

เกิดวันไหน...


คนเกิดวันอาทิตย์ เวลา 06.00 ถึงเช้าวันจันทร์ เวลา 05.59 นับเป็นคนเกิดวันอาทิตย์


คนเกิดวันจันทร์ เวลา 06.00 ถึงเช้าอังคาร เวลา 05.59 นับเป็นคนเกิดวันจันทร์


คนเกิดวันอังคาร เวลา 06.00 ถึงเช้าวันพุธ เวลา 05.59 นับเป็นคนเกิดวันอังคาร


คนเกิดวันพุธ เวลา 06.00 ถึงเย็นวันพุธ เวลา 17.59 นับเป็นคนเกิดวันพุธกลางวัน


คนเกิดวันพุธ เวลา 18.00 ถึงเช้าวันพฤหัสบดี เวลา 05.59 นับเป็นคนเกิดวันพุธกลางคืน


คนเกิดวันพฤหัสบดี เวลา 06.00 ถึงเช้าวันศุกร์ เวลา 05.59 นับเป็นคนเกิดวันพฤหัสบดี


คนเกิดวันศุกร์ เวลา 06.00 ถึงเช้าวันเสาร์ เวลา 05.59 นับเป็นคนเกิดวันศุกร์


คนเกิดวันเสาร์ เวลา 06.00 ถึงเช้าวันอาทิตย์ เวลา 05.59 นับเป็นคนเกิดวันเสาร์