รักอย่างไรให้ยั่งยืน

ไม่มีสิ่งใดในโลกแห่งวัตถุวิสัย

ที่สมบูรณ์พร้อมบริบูรณ์


ไม่มีคู่รักใดที่จะเข้ากันได้

100% ตั้งแต่ต้น


การยอมรับ ในข้อดี

และข้อด้อยของกันและกัน

เป็นสะพาน ที่จะนำไปสู่

ก้าวต่อไปของความสัมพันธ์


ทุกสิ่งที่เป็นคู่

ล้วนปรปักและเกื้อหนุนกัน

ตามธรรมชาติเป็นธรรมดา


บางครั้งก็ปะทะกัน

เพื่อให้ส่วนที่กรีดแทงกัน

หมดคมไป

บางครั้งก็โอบอุ้มกัน

เพื่อเติมเต็มช่องว่าง

ที่ต่างผ่ายขาดหาย


ไม่มีชีวิตคู่ใดๆที่ล้วนราบรื่น

การกระทบและโอบอุ้ม

เป็นเรื่องจำเป็น

ความสอดประสาน

กอบกลืนกันเป็นเรื่องสมควร


ความยั่งยืน

อยู่หลังความขยัน

ในการดัดแต่งซึ่งกันและกัน

ให้พัวพันกลมกลืน

เป็นหนึ่งเดียว