มารู้จักรูนส์กันเถอะ (1/3)

ต่อไปนี้คือความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ รูนส์ 

สำหรับผู้สนใจทั่วไปที่อยากศึกษาไว้ประดับความรู้

และสามารถนำไปวาดเป็นเครื่องราง

ตามจุดประสงค์ต่างๆที่สอดคล้องกับความหมายของรูนส์

ตัวนั้นๆได้ด้วยตนเอง 


สามารถกด สนับสนุนเหรียญ เพื่อให้กำลังใจ

หรือกดติดตามและทดลองใช้บริการต่างๆของผู้เขียนได้