มารู้จักรูนส์กันเถอะ (2/3)


ต่อไปนี้คือความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ รูนส์ 


สำหรับผู้สนใจทั่วไปที่อยากศึกษาไว้ประดับความรู้


และสามารถนำไปวาดเป็นเครื่องราง


ตามจุดประสงค์ต่างๆที่สอดคล้องกับความหมายของรูนส์


ตัวนั้นๆได้ด้วยตนเอง


สามารถกด สนับสนุนเหรียญ เพื่อให้กำลังใจ

หรือกดติดตามและทดลองใช้บริการต่างๆของผู้เขียนได้