.....ความรักของ"คนที่มีสถานะคนคุย/มีคู่" ในเดือน ธันวาคม...