The Emperor สุดยอดผู้นำและนักปกครองชั้นเลิศ

ขอแนะนำไพ่จักรพรรดิ หรือไพ่ The Emperor  ไพ่หมายเลข 4 ใน สำรับไพ่ทาโร่ต์ชุด  Major Arcana ไพ่ใบนี้นับว่าเป็นไพ่ประจำราศีเมษ หรือผู้ที่เกิดในระหว่างวันที่ 12 เมษายน  ถึง 13  พฤษภาคม

      👑👑ลักษณะเด่นของไพ่ The Emperor ก็แน่นอน ย่อมเป็นภาพพระราชานั่งอยู่บนบัลลังก์อย่างสง่างาม แสดงถึงนักปกครองชั้นเยี่ยม กษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ ดังนั้นการตีความไพ่ใบนี้จึงไม่ได้ยากยากเย็นอะไรมากมายนัก นั่นก็คือ ผู้นำที่ดี มีความเข้มแข็ง มั่นคง เป็นนักปกครอง นับว่าเป็นไพ่ที่มีความหมายที่ดีโดยเฉพาะกับผู้ชายที่เปิดได้แสดงถึงการมีลักษณะความเป็นผู้นำ มีความหนักแน่น มั่นคง อบอุ่น ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน ในขณะเดียวกันผู้หญิงที่จับได้ไพ่ใบนี้ก็แน่นอนว่าในด้านความรักก็อยากมีครอบครัวที่มั่นคง อบอุ่น และอยากมีคู่ครองให้เหมือนกับลักษณะของผู้ชายที่ปรากฎอยู่บนไพ่ใบนี้