ทำนายดวงชะตาตามหลักโหราศาสตร์ไทย ปักษ์แรกเดือนมกราคม ๒๕๖๒


ลัคนาราศีเมษ 
เจ้าชะตาลัคนาราศีเมษ ดาวเจ้าเรือนไปสถิตราศีมีน ภพวินาสน์ เจ้าชะตาเป็นคนค่อนข้างจะเก็บเนื้อเก็บตัว เป็นคนที่ไม่ค่อยจะเรื่องมาก ไม่ค่อยสนใจต่อโลกภายนอก เป็นคนที่มีเบี้องหน้าเบี้องหลังที่เปิดเผยไม่ค่อยได้ เป็นผู้มีเทพคุ้มครอง จะมีเหตุดีเหตุร้าย มักจะมีนิมิตรแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนเสมอ เป็นคนชอบศาสตร์เร้นลับ เช่นโหราศาสตร์ หมอดู แต่ยังมีดาวมฤตยูทับลัคนา เจ้าชะตายังคงมีนิสัยแปลกๆ ไม่เหมือนใคร เป็นคนรักอิสระ เป็นคนเอาแต่ใจตัวเอง ไม่ค่อยฟังคนอื่น มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เป็นคนประเภทหุนหันพลันแล่น อารมณ์เปลี่ยนแปลงง่าย คนอื่นยากที่จะเดาใจ ชอบสิ่งแปลกๆ ใหม่ๆ มีความคิดเห็นเป็นแนววิทยาศาสตร์ ชอบประดิษฐ์สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ สนใจในศาสตร์ลี้ลับ เนื่องจากมีดาวราหูอยู่ในภพพันธุ เจ้าชะตามีโอกาสที่จะโยคย้ายที่อยู่ มีดาวเกตุอยู่ในภพการงาน ดาวเจ้าเรือนการงานคือดาวเสาร์สถิตในภพศุภะ เจ้าชะตามีโอกาสได้เดินทางไปต่างประเทศ อาจจะไปศึกษาต่อหรือศึกษาดูงาน

ด้านการงาน เจ้าชะตาลัคนาราศีเมษในปักษ์แรกเดือนมกราคม ๒๕๖๒ การงานของเจ้าชะตาจะเจริญรุ่งเรืองดี เจ้าชะตาอาจเป็นเจ้าของ ผู้จัดการ ผู้อำนวยการ ในการการจัดสรรที่ดิน และอาคาร ทำการค้าที่ดิน อาคาร อสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด ค้าขายยานพาหนะทุกชนิด สามารถดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับเครดิตทุกชนิด สามารถดำเนินกิจการบริษัททัวร์ ในการจัดหางานหรือไปศึกษาต่อ ในปักษ์นี้ผู้ใหญ่ เจ้านายสนับสนุนผลงานของเจ้าชะตา ผลงานเป็นที่ถูกตาต้องใจของผู้ใหญ่ ผลงานเชื่อถือได้

ด้านการเงิน ในปักษ์นี้ เจ้าชะตาจะโชคดีด้านการเงินจะประสบความาสำเร็จในธุรกิจและการงานที่ทำ รายได้เพิ่มขึ้นจากธุรกิจ ตัวแทน นายหน้า ได้เงินตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ แต่ต้องระวังในการใช้จ่ายอาจจะมีการใช้จ่ายเงินเกินรายรับที่ได้

ด้านความรัก/หุ้นส่วน สำหรับเจ้าชะตาที่ยังไม่มีคนรักหรือคู่รัก จะได้พบคู่แท้ คู่บุพเพสันนิวาส คู่ซื่อสัตย์ แต่งงานกับคนดีมีฐานะ ได้คู่เป็นถิ่นฐานเดียวกันดี แต่งงานแล้วมีชีวิตและฐานะมั่นคง คู่ครองเป็นผู้มีหลักฐาน และให้ความอุปการะช่วยเหลือครอบครัวเป็นอันดี แต่สำหรับคนที่มีคู่รักแล้วแหรือแต่งงงานแล้ว ถ้า ดาวศุกร์ เป็นดาวเจ้าเรือนปัตนิ (คู่ครอง หุ้นสวน) ก็เป็นพินทุบาทว์ ตามคำโคลงที่ว่า “รวิภุมมะทั้ง โสรา ปัจจะแก่ลัคนา พุธเก้า จันทร์กับชีวา เป็นแปด ศุกร์เจ็ดอาจารย์เจ้า ว่าร้อนนิรันต์” คำโครงบทนี้ หมายถึงดาวอาทิตย์ อังคารและเสาร์เป็นห้าแก่ลัคนา พูธเป็นเก้าแก่ลัคนา จันทร์และพฤหัสบดีเป็นแปดแก่ลัคนา และศุกร์เป็นเจ็ดแก่ลัคนา ท่านว่าเจ้าชะตาจะร้อนนิรันตร์ ภพปัตนิเป็นภพแห่งเพศตรงข้าม คู่ครอง คนรัก คู่กรณี หุ้นส่วน สัญญา ข้อตกลง ดาวศุกร์ตามคำจำกัดความ “กิเลสสมบัติทายศุกร์” ดาวศุกร์หมายถึง ดาวราคะจริต ความต้องการทางเพศหรือความต้องการเกี่ยวกับทรัพย์สินเงินทอง เจ้าชะตจะมีมีปัญหาในเรื่องคู่ มีปัญหาในเรื่องสัญญา มีปัญหาในด้านคดีความ มีปัญหากับคู่แข่ง กับศัตรูที่เปิดเผยก็ได้ เจ้าชะตาลัคนาราศีเมษ จะไม่มีความสุขในชีวิตคู่ คนที่ดาวศุกร์เล็งลัคนา มักจะไม่มีคู่แต่เพียงคนเดียว อาจจะมีหลายคนพร้อม ๆ กัน หรืออาจจะมีทีละคนแต่ก็มีบ่อย หย่าร้างกันบ่อย เช่นกัน
https://www.facebook.com/ArjarnThi/photos/pcb.1159223267570352/1159243140901698/?type=3&theater


ลัคนาราศีพฤษภ เจ้าชะตาลัคนาราศีพฤษภ ดาวเจ้าเรีอนโคจรไปสถิตราศีตุลย์ เจ้าชะตาเป็นคนไม่กลัวศัตรู ชอบหาเรื่องเดือดร้อนใส่ตนเอง ศัตรูอุปสรรคความเดือดร้อนต่างๆ จะเกิดขึ้นในถิ่นกำเนิดของเจ้าชะตาเอง เจ้าชะตามีศัตรูเป็นผู้มีหลักฐาน บางโอกาสศัตรูจะช่วยให้เจ้าชะตาประสบความสำเร็จ เจ้าชะตาสามารถเอาชนะศัตรูได้จนเป็นนายห้างเป็นเจ้าของกิจการ ประสบความสำเร็จในงานด้านบริการ เนื่องจากดาวราหูสถิตในราศีกรกฎส่งกำลังถึงลัคนา หากดาวราหูในดวงชะตาเดิมไม่ให้คุณ เจ้าชะตาต้องระวังในบางโอกาส มักพิจารณาอะไรผิดพลาดได้ง่าย แต่ก็ขึ้นอยู่กับอำนาจของดาวราหูเดิม บางท่านมีลักษณะเป็นผู้นำเต็มตัว สามารถเป็นหัวหน้า บริหารงานได้ เหมาะแก่การเป็นแพทย์ พยาบาล มีโชคจากสัตว์เลี้ยง ลูกน้องบริวาร ชอบทำตนให้เดือดร้อน เป็นนักต่อสู้ดิ้นรน แก้ไขปัญหาเก่ง ชอบรับสมอ้าง อาสา เป็นนักการเมือง นักกีฬา นักมวย ทหาร ตำรวจ ช่างฝีมือดี 


ด้านการงาน เจ้าชะตาลัคนาราศีพฤษภ การงานที่ทำมักจะเจริญรุ่งเรืองดี หากในดวงชะตาเดิมดาวพฤหัสบดีไม่ตกในตำแหน่งทุสนะภพ (อริ มรณะและวินาสน์) เจ้าชะตาจะได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ ผู้บังคับบัญชา เจ้านายให้รับผิดชอบงานที่สำคัญ สนับสนุนให้เจ้าชะตามียศมีตำแหน่งที่สูงขึ้น ผู้ใหญ่ เจ้านายสนับสนุนผลงาน ผลงานเป็นที่ถูกตาต้องใจของผู้ใหญ่ ผลงานเชื่อถือได้ ทำให้เจ้าชะตามีเกียรติมีชื่อเสียง เจ้าชะตาที่ประกอบธุรกิจส่วนตัว จะได้ เป็นเจ้าของ ผู้จัดการ ผู้อำนวยการ โดยเฉพาะเกี่ยวการจัดสรรที่ดิน และอาคาร ทำการค้าที่ดิน อาคาร อสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด ยานพาหนะทุกชนิด ธุรกิจเครดิตทุกชนิด มีอาชีพเกี่ยวกับการเดินทางไปต่างประเทศ เพื่อการศึกษาชั้นสูงหรือศึกษาดูงาน 

ด้านการเงิน เจ้าชะตาลัคนาราศีพฤษภ ดาวเจ้าเรือนการเงินไปสถิตราศีธนูร่วมกับดาวอาทิตย์และดาวเสาร์ เจ้าชะตาจะได้รับเงินรายได้เพิ่มขึ้นจากธุรกิจ การงานที่ทำ จากการเป็นตัวแทน นายหน้า หุ้นส่วนได้เงินจากคู่แข่ง หลังจากแต่งงานแล้วเจ้าชะตาจะมีหลักฐานบ้านช่อง ทำให้มีบ้านที่ดิน ได้รับผลดีจากเพศตรงข้าม มีหลักฐานภายหลังแต่งงาน มีคู่ครองเป็นหลักฐาน ได้ผู้มีอำนาจมาเป็นคู่ครอง เจ้าชะตาเป็นนักค้าซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ เป็นผู้จัดสรรที่ดินและอาคาร มีคู่สัญญาหุ้นส่วนที่มีอำนาจ เนื่องจากดาวเจ้าเรือนมรณะโคจรมาสถิตในราศีธนู หากดาวเสาร์เดิมไม่ให้คุณ เจ้าชะตจะเจ็บป่วย ชีวิตครอบครัวไม่ราบรื่น ระวังเจ้าชะตาจะตาจะถูกลอบทำร้าย 

ด้านความรัก เจ้าชะตาลัคนาราศีพฤษภ ดาวเจ้าเรือนคู่ครอง/หุ้นส่วนไปสถิตในราศีมีนภพลาภะ เจ้าชะตาเป็นคนที่มีเสน่ห์กับเพศตรงข้าม เจ้าชะตาที่ยังไม่คู่หรือคนรักในปักษ์นี้จะพบคู่รักหรือคนรัก สำหรับเจ้าชะตาที่มีคู่หรือคนรักแล้ว มีโอกาสที่จะได้แต่งงานกัน แต่งงานแล้วจึงตั้งตัวได้ ได้คู่ที่ร่ำรวย อยู่ดีมีสุข มีคู่แล้วมีลาภมีโชค เจ้าชะตาสามารถลงทุนร่วมกับคนอื่น โดยเป็นคู่สัญญา หุ้นส่วน จะประสบความสำเร็จในการลงทุนร่วมกัน สำหรับเจ้าชะตาที่ดาวเจ้าเรือนปัตนิในดวงชะตาเดิมตกในตำแหน่งทุสนะภพ เจ้าชะตาจะได้คู่ครองที่เป็นหม้าย มีลูกติด