เคล็ดลับงานรุ่งพุ่งแรงไม่ติดขัดสมัครงานก็ได้ก็โดน 5วิธี กับอ.ทิพย์สุดา ญานลักษ์นิมิต

เคล็ดลับงานรุ่งพุ่งแรงไม่ติดขัดสมัครงานก็ได้ก็โดน 5วิธี กับอ.ทิพย์สุดา ญานลักษ์นิมิต

บางช่วงทำอะไรก็ไม่ปังดวงดร๊อปไปบ้างหรือทำงานก็ไม่สำเร็จขอเจ้านายเงินเดือนก็ไม่ขึ้นซะทีทำงานก็ไม่เคยเจริญก้าวหน้า แม้กระทั่งสมัครงานก็ไม่เคยได้ 

ลองมาดูวิธีกัน 5วิธีง่ายๆๆน่ะค่ะ
 
 1. ทำบุญด้วยน้ำสะอาด

            หมั่นทำบุญด้วยน้ำสะอาดถวายแก่เนื้อนาบุญที่สูงหรือพระหรือผู้ทุ่กำลังจะบวชหรือปฏิบัติธรรมบ่อยๆ ทำแต่น้อยๆ ครั้งละไม่กี่บาทก็พอ แต่ทำให้สม่ำเสมอ และถ้าจะให้ดียิ่งขึ้น ควรร่วมทำบุญถวายเครื่องกรองน้ำหรือน้ำดื่มเพื่อเป็นสาธารณะประโยชน์ส่วนรวม

2. ถวายปัจจัยชำระหนี้สงฆ์ ถวายเป็นค่าน้ำ ค่าไฟ

   ในกรรมเก่าบางกรรมที่ส่งผลให้กับชีวิตและการทำงานของเรานั้น มาจากการเหนี่ยวรั้งของกรรมไม่ดี มาปิดทางไม่ให้กรรมดีส่งผล เจ้ากรรมนายเวรเขาจะบังคับหรือชักนำให้เราหลงทางที่จะพบความเจริญ มีความคิดที่ผิด ที่ชอบที่ควร เกิดทิฐินึกว่าสิ่งที่ทำหรืออาชีพที่ทำนั้นดีอยู่แล้ว แต่ทว่าไม่มีทางสำเร็จลงได้ หมั่นถวายเงินหรือปัจจัยนี้เมื่อมีโอกาส

และการชำระหนี้สงฆ์นั้นควรทำ เพราะเชื่อว่าที่ผ่านมาหลายร้อยชาติที่เกิดมา ต้องมีการพลั้งพลาดในการติดหนี้สงฆ์แน่นอน แค่ไปวัดมีเศษดินเศษไม้ ติดรองเท้ามาก็ถือว่าเป็นหนี้แล้ว

3.ร่วมสร้างบุญใหญ่ที่มีกำลังพอ

              หมั่นร่วมทำบุญในการสร้างวัตถุถาวรทางพระพุทธศาสนา เช่น พระพุทธรูปขนาดใหญ่ พระมหาเจดีย์ โบสถ์ วิหารหรือกฐินหรือผ้าป่าสามัคคี ศาสนาสถานเหล่านี้เป็นวัตถุถาวรที่คงทนต่อกาลเวลา อยู่ได้เป็นร้อยๆ ปี ในแต่ละวันจะมีคนมากมายมากราบไหว้สักการบูชา เอาบุญมาเติมให้ผู้ร่วมสร้างอยู่เสมอ
 
4.หมั่นสวดมนต์ และเจริญสมาธิภาวนาเป็นประจำ

            การสวดมนต์ให้มีพลานุภาพและให้ได้ผลนั้นควรทำสมาธิให้นิ่งรวมจิตให้มั่นคงก่อนที่จะสวดมนต์ และ ควรจะเริ่มจากบทอัญเชิญเทวดาเพื่อเชิญท่านมาร่วมอนุโมทนา บูชาพระพุทธเจ้า  บูชาพระรัตนตรัย และสมาทานศีล 5 เสียก่อน การเจริญสมาธิภาวนานั้น ทำให้จิตใจสงบ แจ่มใสและมีกำลังใจ เข้าใจในสติรู้เท่าทัน สิ่งที่จะเข้ามาในชีวิต และเป็นที่พิสูจน์มาแล้วว่า การทำสมาธิแล้วอุทิศไปให้เจ้ากรรมนายเวนนั้น จะช่วยคลายวิบากกรรมไม่ดีได้ 

5. หลังจากทำบุญกุศลใดๆ ก็ตามให้ตั้งสัจจะอธิษฐานและแผ่เมตตาทุกครั้ง

         คำว่า”อธิษฐาน” ในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านได้เน้นไปในเรื่องการบำเพ็ญคุณธรรมคือความดีที่เป็นบุญกุศลเท่านั้นจัดเป็นบารมีที่เกิดขึ้นโดยวิธีการฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีความตั้งใจจริง

         การแผ่เมตตานั้น เป็นการให้ที่ยิ่งใหญ่ เป็นการแผ่กระแสความรัก ความเมตตาปรารถนาดีต่อสัตว์โลกทั้งปวง ได้แก่ตัวเราเองและผู้อื่น อำนาจจากจิตที่มีความปรารถนาดีให้สัตว์ต่าง ๆ พ้นจากทุกข์และมีความสุข และผลจากการแผ่เมตตานั้นทำให้ทุกสรรพวิญญาณมีความสุขและช่วยให้วิบากกรรมไม่ดีบางอย่างคลายตัวลง เพราะเจ้ากรรมนายเวรเขาพอใจในบุญที่เราแผ่เมตตาไปให้
         
ตัวอย่างบทอธิษฐานอุปถัมภ์ในเรื่องงาน ให้เจริญ ก้าวหน้า และเกิดผล

"ข้าฯ ……(ออกชื่อตัวเอง ถ้าเปลี่ยนชื่อให้ใช้ชื่อเดิม)…  ขอบุญกุศลที่ข้าพเจ้ามี รักษา อุปถัมภ์ให้ข้าพเจ้าเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่ งานที่ทำทุกอย่าง ขอให้ผลงานที่ทำนั้นเกิดผลมีประโยชน์ต่อผู้อื่น ต่อข้าพเจ้า ตามแรงบุญที่ได้ทำในทางกรรมดีที่ถูกต้อง ถูกธรรม และดลบันดาลให้การกระทำดีส่งผลโดยเร็ว  ด้วยเทอญ"

     ทุกคนสามารถอธิษฐานให้งานที่ทำนั้นเกิดผล และระบุตัวงาน สถานที่ คน หรืออะไรก็ตามที่ต้องการให้เกิดผล
 

(ดูดวงไพ่ทาร์โร่ญานสิ่งสักดิ์สิทธิ์กับอ.ทิพย์สุดา ญานลักษ์นิมิต)
ดูตัวต่อตัวที่
1. @บริโอ้มอลล์ (พุทธมลทลสาย4) ทุกวัน จันทร์ /อังคาร/ศุกร์ /เสาร์/อาทิตย์
2. ‎ร้าน Damn Licious Cafe '&Bistro
พุธ/พฤหัส (ดอนเมือง)
หรือ
3.ดูทางทางโทรไลน์ โทรเฟส หรือ ส่งข้อความสำหรับคนที่ไม่สะดวกโทร

ดูดวงกับอ.ทิพย์สุดา ญานลักษ์นิมิต
098-285-3209
Line : tipsuda2517