เลขศาสตร์พันแปลง สัญญลักษณ์และความสำคัญของตัวเลข ตอนที่สอง

          Pythagorean numerology เลขศาสตร์แบบตะวันตกที่ใช้ในประเทศยุโรป เป็นศาสตร์ที่พัฒนาโดย Pythagoras ที่เป็นนักปราชญ์ นักโหราศาสตร์ นักคณิตศาสตร์ นักดนตรีและครุทางจิตวิญญาณชาวกรีก  (570 - 495 BC )   ประวัติโดยคร่าว ๆ ว่าเกิดเมื่อ  570 BC ( ก่อนคริสต์ศักราช ร่วมสมัยเดืียวกับพระพุทธเจ้า ) ที่  Samos ตามประวัติศาสตร์น่าจะบรรลุความสามารถทางจิตถึงระดับจิตรจักรวาล มีความสามารถทำนายเรื่องแผ่นดินไหว หยุดคลื่นในทะเลและแม่น้ำในที่เขาท่องเที่ยวไปและสามารถรักษาคนป่วยด้วยการใช้ดนตรีบำบัด เล่นพิณ เขาได้ก่อตั้งสถานที่สอนศิษย์ด้วยวิชาเลขศาสตร์ เขาเองเชื่อว่าดวงดาวในระบบสุริยจักรวาลล้วนแล้วแต่มีแรงสั่นสะเทือนแบบเฉพาะเจาะจง ส่งผลทั้งมนุษย์และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนธรรมชาติทั้งหลาย เขาใช้เลขแทนแรงสั่นสะเทือนคลื่นความถึ่ดังกล่าว โดยที่ตัวเลขนั้มีคุณสมบัติทั้งด้านความเป็นเพศชายและเพศหญิง ภายนอกและภายใน ความสวยงามและอัปลักษณ์ตลอดจนตัวเลขที่แสดงถึงกรรมเก่าในอดีตชาติ  Plato เดินตามรอยศาสตร์ของ Pythagoras  ส่วน Lambilchus ทำการรวบรวมศาสตร์และคำสอนของ  Pythagoras   ส่วน Thomas Taylor เป็นผู้แปลเนื้อหาจากภาษากรีก 

        นักเลขศาสตร์หญิงคนสำคัญของโลกชาวออสเตรเลีย Hettie Templeton ( คศ 1887 - คศ 1967 )   เป็นคนพัฒนาตารางเก้าช่องและใส่เลขวันเดือนปีเกิดลงไป ตลอดจนเป็นผู้ให้ศัพท์คำว่า Arrow ในวิชา Numerology  นอกจากนี้ Eddington และ Albert Einstein ต่างมีคำสอนเรื่องจักรวาลโดยอธิบายเป็นเลขและสมการ