Pick a Card. ไพ่พุทธประวัติ เนื่องในวันอาสาฬหบูชา


     หลังจากทำบุญวันอาสาฬหบูชากันแล้ว มา Pick a Card เลือกไพ่พุทธประวัตินำทางการใช้ชีวิตกันครับ 


     ในวันอาสาฬหบูชานี้หมอนิวก็จะมาทำ Pick a Card โดยใช้ไพ่พุทธประวัติเพื่อนำทางในการใช้ชีวิตให้กับทุกๆคน 


     ก่อนอื่นต้องเกริ่นก่อนว่าวันอาสาฬหบูชาคืออะไร วันอาสาฬหบูชาตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 8 คือวันอาสาฬหปุรมีติถี หรือวันเพ็ญเดือนอาสาฬหะ เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธัมมจักกัปปวัตตนสูตร แก่ปัญจวัคคีย์ เรียกได้ว่าเป็นวันธรรมจักร เป็นวันที่ล้อแห่งพระธรรมของพระพุทธเจ้าได้หมุนไปเป็นครั้งแรก และเป็นวันพระสงฆ์ คือเป็นวันที่มีพระสงฆ์เกิดขึ้นครั้งแรก เป็นวันที่พระรัตนตรัยครบองค์สาม


     ตอนนี้เรามาเข้าเรื่องกันดีกว่า ให้ทุกคนตั้งจิตอธิษฐานนึกถึงธรรมของพระพุทธเจ้าและเลือกไพ่มา 1 ใบจาก 5 ใบ หลังจากนั้นก็เลื่อนไปอ่านกันได้เลย ( ห้ามโกงนะ เลือกก่อนแล้วค่อยเลื่อนลงไปอ่าน )สำหรับผู้ที่เลือกไพ่ใบที่ 1 "พุทธปาฏิหาริย์เทโวโรหณะ"

     ตามหน้าไพ่จะเห็นภาพตอนที่พระพุทธองค์ทรงกำลังเสด็จจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ลงมายังโลกมนุษย์ ท่ามกลางหมู่เทพยดาที่ตามกันมาส่งเสด็จ พระพุทธองค์ทรงแสดง "โลกรวิวรรณปาฏิหารย์" คือทรงเปิดโลกทั้งสามได้แก่ เทวโลก ยมโลก และมนุษย์โลก ให้มองเห็นถึงกันหมดด้วยพุทธานุภาพ และทรงทอดพระเนตรไปในทิศต่างๆทั้งเบื้องบน เบื้องล่าง ทั้ง 10 ทิศ พร้อมทั้งเปล่งพระฉัพพรรณรังสี 6 ประการ

     แนวทางการใช้ชีวิตในตอนนี้ คุณอาจมีเหตุให้ต้องเดินทางจากที่หนึ่งไปสู่ที่หนึ่ง หรือมีเรื่องที่ต้องคิดและตัดสินใจ ซึ่งตัวเลือกของคุณจะมีถึง 3 ตัวเลือก เพราะฉะนั้นไม่ว่าตอนนี้คุณกำลังคิดหรือกำลังตัดสินใจทำอะไรก็แล้วแต่ จงใช้สติปัญญาในการตัดสินใจ คิดให้ถี่ถ้วนเสียก่อน อีกนัยหนึ่งไพ่ใบนี้กำลังบอกคุณว่า ชีวิตของคนเรามีขึ้นมีลง ถ้าคุณกำลังประสบปัญหาอะไรบางอย่างอยู่ ขอให้ใช้ชีวิตด้วยสติ ก้าวไปอย่างมั่นคง บางสิ่งบางอย่างที่ผ่านเข้ามา เดี๋ยวมันก็ผ่านไป ถ้ามีโอกาสควรหาเวลาทำบุญให้กับผู้ล่วงลับก็จะดีสำหรับผู้ที่เลือกไพ่ใบที่ 2 "เพราะบัวนี้มีสี่เหล่า"

     ตามหน้าไพ่จะเห็นภาพพระพุทธองค์ทรงพิจารณาดอกบัวทั้ง 4 เหล่า พระพุทธองค์ทรงเปรียบเทียบอุปนิสัยต่างๆของมนุษย์ออกเป็น 4 จำพวกได้แก่

1. ดอกบัวที่อยู่พ้นน้ำ  พวกที่มีสติปัญญาฉลาดเฉลียว เป็นสัมมาทิฏฐิ เมื่อได้ฟังธรรมก็สามารถรู้ และเข้าใจในเวลาอันรวดเร็ว  เมื่อต้องแสงอาทิตย์ก็เบ่งบานทันที (อุคฆฏิตัญญู)

2. ดอกบัวที่อยู่ปริ่มน้ำ  พวกที่มีสติปัญญาปานกลาง เป็นสัมมาทิฏฐิ เมื่อได้ฟังธรรมแล้วพิจารณาตามและได้รับการอบรมฝึกฝนเพิ่มเติม จะสามารถรู้และเข้าใจได้ในเวลาอันไม่ช้า ซึ่งจะบานในวันถัดไป (วิปัจจิตัญญู)

3. ดอกบัวที่อยู่ใต้น้ำ  พวกที่มีสติปัญญาน้อย แต่เป็นสัมมาทิฏฐิ เมื่อได้ฟังธรรมแล้วพิจารณาตามและได้รับการอบรมฝึกฝนเพิ่มอยู่เสมอ มีความขยันหมั่นเพียรไม่ย่อท้อ มีสติมั่นประกอยด้วยศรัทธา ปสาทะ ในที่สุดก็สามารถรู้และเข้าใจได้ในวันหนึ่งข้างหน้า  ซึ่งจะค่อยๆ โผล่ขึ้นเบ่งบานได้ในวันหนึ่ง (เนยยะ)

4. ดอกบัวที่จมอยู่กับโคลนตม  พวกที่ไร้สติปัญญา และยังเป็นมิจฉาทิฏฐิ แม้ได้ฟังธรรมก็ไม่อาจเข้าใจความหมายหรือรู้ตามได้ ทั้งยังขาดศรัทธาปสาทะ ไร้ซึ่งความเพียร  ยังแต่จะตกเป็นอาหารของเต่าปลา ไม่มีโอกาสโผล่ขึ้นพ้นน้ำเพื่อเบ่งบาน (ปทปรมะ)

     แนวทางการใช้ชีวิตในตอนนี้ คุณกำลังอยู่ในสถานการณ์บางอย่างที่ต้องเจอคนในหลายๆจำพวก และบุคคลเหล่านั้นกำลังสร้างความกังวลใจให้กับคุณ พระพุทธองค์ยังเปรียบดอกบัวว่ามี 4 เหล่า บุคคลก็มีหลายจำพวกเช่นกัน คุณจงทำความเข้าใจในจุดนี้ และหาแนวทางที่จะเข้าหาบุคคลเหล่านั้น หากเข้าหาบุคคลที่เป็นบัวพ้นน้ำหรือบัวปริ่มน้ำ ก็ยังนำผลดีมาให้ได้ ส่วนบุคคลที่เป็นบัวใต้ตมนั้น ถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงไป ในอีกนัยหนึ่งคือคุณกำลังตกอยู่ในช่วงที่ต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเอง เพราะฉะนั้นจงพิจารณาสิ่งต่างๆให้ถี่ถ้วน ในทุกๆเรื่อง 
สำหรับผู้ที่เลือกไพ่ใบที่ 3 "ภัยอสรพิษมรณะภาพภิกษุ"

     ตามหน้าไพ่จะเห็นภาพพระภิกษุรูปหนึ่งที่นอนมรณภาพอยู่ เหตุเพราะถูกงูกัดและทนพิษงูไม่ได้ ในตอนนั้นภิกษุทั้งหลายต่างพากันไปเข้าเฝ้าพระพุทธองค์ กราบทูลเรื่องที่ภิกษุถูกงูกัดตายให้ทรงทราบ พระพุทธองค์ทรงตรัสว่า " ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ชะรอยภิกษุนั้นไม่ได้เจริญเมตตาติดต่อจากกูลแห่งพญางูทั้ง 4 หากว่าภิกษุรูปนั้นได้เจริญเมตตาจิตให้แก่ตระกูลพญางูทั้ง 4 แล้ว งูจะไม่กัดภิกษุนั้นเลย ถึงแม้จะโดนกัดก็หาได้ตายไม่"

     แนวทางการใช้ชีวิตในตอนนี้ ชีวิตของคุณกำลังอยู่ในช่วงหยุดชะงักหรือประสบปัญหาอะไรบางอย่าง กำลังมีปัญหาเข้ามารุมเร้า หรือในช่วงนี้คุณอาจกำลังมีปัญหาสุขภาพอยู่ ในตอนนี้ขอให้คนใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวัง หมั่นสวดมนต์ภาวนาแผ่เมตตาจะทำให้สิ่งที่เป็นอยู่นั้นดีขึ้น ในช่วงนี้ต้องระวังในการกระทำทุกอย่าง เพราะมันจะนำผลเสียมาให้คุณในภายหลังได้สำหรับผู้ที่เลือกไพ่ใบที่ 4 "สู่มหาภิเนษกรมณ์"

     ตามหน้าไพ่จะเห็นภาพเจ้าชายสิทธัตถะ ทรงเบื่อหน่ายในกามสุข เห็นโทษของกามคุณที่ร้อยรัดให้เพลิดเพลินลุ่มหลง จมปลักอย่างมืดบอด ทรงเล็งเห็นทุกข์จากสภาวะไม่เที่ยงของสังขาร จึงเสด็จออกจากพระราชวังพร้อมนายฉันนะและม้ากัณฐกะ เพื่อแสวงหาหนทางหลุดพ้นความเบื่อหน่ายนั้น 

     แนวทางการใช้ชีวิตในตอนนี้ คุณกำลังเบื่อหน่ายกับการใช้ชีวิต เบื่องาน หรือเบื่ออะไรก็ตามแต่ที่เข้ามาในชีวิตของคุณ ทำให้คุณอยากจะออกไปจากจุดนี้สักที คุณควรหาสิ่งใหม่ๆทำบ้าง และควรหาเวลาพักผ่อนบ้าง อย่ากดดันตัวเองในการใช้ชีวิต อีกนัยหนึ่ง คุณกำลังมีเรื่องที่จะทำให้คุณต้องเดินทางกะทันหันโดยไม่ทันตั้งตัว ให้ระมัดระวังเรื่องอุบัติเหตุในช่วงนี้เอาไว้ด้วยสำหรับผู้ที่เลือกไพ่ใบที่ 5 "ทรงปราบมนุษย์พลิกนครเวสาลี"

     ตามหน้าไพ่จะเห็นภาพพระพุทธองค์ทรงปราบมนุษย์ที่เข้ามาในนครเวสาลี ครั้งนั้นนครเวสาลีได้บังเกิดทุพภิกขภัย ข้าวแพง ฝนแล้ง พืชพันธุ์ปลูกเท่าไหร่ก็ตาย คนยากจนก็พากันล้มตาย ญาติก็นำศพออกไปทิ้งนอกเมือง เหล่าอมนุษย์ก็พากันมากินซากศพแล้วตรงเข้ามายังนครเวสาลี จึงทำให้เกิดการติดโรคอหิวาตกโรคขึ้น และเกิดเภทภัยในเมือง พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงรัตนสูตร เมื่อแสดงธรรมจบสิ้น จึงนำน้ำที่สำเร็จด้วยมนต์รัตนสูตร สาดรดไปทั้งพระนคร อมนุษย์ทั้งหลายก็พากันหนีไป ความศิริสวัสดิ์พิพัฒน์มงคล ก็บังเกิดแก่ชาวนครเวสาลี อุปัทวะภัยทั้งหลายก็ระงับสิ้น 

     แนวทางการใช้ชีวิตในตอนนี้ คุณกำลังประสบปัญหายุ่งยากที่ไม่สามารถแก้ไขด้วยตัวเองได้ คุณควรขอคำปรึกษาจากผู้ใหญ่ที่มีความรู้และประสบการณ์ เพื่อชี้นำแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ดีที่สุดให้กับคุณ แล้วคุณต้องมีทีมเพื่อช่วยในการแก้ไขปัญหา ในช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ทำอะไรก็จะมีปัญหาติดขัด ทำอะไรก็ไม่เป็นไปตามสิ่งที่คาดหวังไว้ อีกนัยหนึ่งคือ ในบ้านหรือที่พักของคุณในตอนนี้อาจมีสิ่งที่ไม่ค่อยดีอยู่ มีคนในบ้านกำลังเจ็บป่วย ให้นำน้ำมนต์มาพรมรอบๆบ้านก็จะนำความเป็นมงคลมาให้      สำหรับการทำ Pick a Card ครั้งนี้ หมอนิวใช้ไพ่ออราเคิลพุทธประวัติในการทำ ได้ดึงพุทธประวัติในตอนนั้นออกมา และนำข้อคิดคติธรรมออกมาเพื่อแนะนำแนวทางใช้ชีวิต ซึ่งจะไม่เหมือนกับการดูดวงแบบทั่วไป แต่เน้นให้คำแนะนำและใช้ชีวิตอย่างมีสติ หวังว่าผู้ที่ได้อ่านจะได้ประโยชน์จากสิ่งที่หมอนิวเขียนไปไม่มากก็น้อย


ข้อมูลบางส่วนอ้างอิงจาก 

1) Wikipedia

2) คู่มือการอ่านไพ่พุทธประวัติ เขียนโดยหมอเข็ม บ้านยิปซี

3) หนังสือพุทธประวัติฉบับยุวชน

4) ภาพหน้าไพ่ออราเคิลพุทธประวัติ คุณกฤษณะ สุริยกานต์ 

เขียนและเรียบเรียง ให้คำพยากรณ์ โดย หมอนิว : Tarot Life Telling.