ได้เกียรตินิยม ทางกฎหมาย ทั้งที่เบาปัญญา เพราะมีวิธีคิดและปฏิบัติที่ถูกต้อง ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้ มีแต่ที่คุณไม่ทำเท่านั้น

ความคิดต่าง ระหว่าง คนรวย และ คนจน


คนรวยเล่นเกมส์การเงินเพื่อให้ชนะ

คนจนเล่นเกมส์การเงินเพื่อให้ไม่แพ้


คนรวยมุ่งมั่นหาเงินให้ได้มากเท่าที่ศักยภาพจะมี พร้อมก้บพยายามพัฒนาศักยภาพของตนเสมอ เช่น หาความรู้ด้วยการ อ่าน และ ฟัง ผู้รู้ ให้มาก


คนจนจะคิดเรื่องเงินในลักษณะตั้งรับ เช่น มีค่าใช้จ่ายหรือหนี้ที่ต้องจ่ายในวันนั้นเดือนนั้นเท่าไรก็ตั้งใจหาเพียงแค่นั้น พอได้ครบจิตแห่งความมุ่งมั่นก็จะปล่อยวางทันที


ลองคิดตามผมนะครับ สมมติว่าเป็นกีฬา ถ้าเราเล่นแบบตั้งรับไม่ให้แพ้อย่างเดียวโอกาสชนะจะมีมากน้อยสักแค่ไหน อาจไม่มีโอกาสชนะเลยก็ได้ยกเว้นจะฟลุ๊ค


สมัยผมเรียนมหาวิทยาลัย ผมเป็นคนหัวไม่ดีความจำไม่ดี แต่ผมมุ่งมั่นมาก ผมตั้งใจเรียนทุกวิชาโดยคาดหวังให้ได้เกรด A ตลอด ส่วนเพื่อนในห้องผมคนหนึ่งมักพูดเสมอว่าขอแค่เกรด C สอบผ่านก็พอใจแล้ว สรุปเวลาผมพลาดผมจะได้ B+ หรือ B หรืออย่างแย่ที่สุดก็ C แต่เพื่อนผมพอพลาดคือสอบตกวิชานั้นทันที สรุปอีกครั้ง ผมซึ่งเป็นคนหัวไม่ดีแต่มีความมุ่งมั่นจบปริญญาตรี มาด้วยดีกรี เกียรตินิยม ส่วนเพื่อนเรียนไม่จบ (สาขาวิชาที่ผมและเพื่อนเรียน คือ นิติศาสตร์ หรือ กฎหมาย) ปัจจุบันผมสอบเป็นทนายความมาได้ร่วม 15 ปี


จงคิดให้สูงเข้าไว้ แต่ให้สูงในลักษณะที่มีความเป็นไปได้ ระบบสมองจะประมวลผลหาหนทางแห่งความสำเร็จให้เราเองว่าต้องทำอย่างไรเราจึงจะสำเร็จ ถ้าคุณคิดแค่พอเอาตัวรอด พอรอดแล้วสมองก็จะหยุดประมวลผลทันมี


จงอย่ามองว่านี่เป็นแค่วิธีคิด ถ้าคุณตั้งใจปฎิบัติจนเป็นนิสัย และมั่นคงจนกลายเป็นสันดาน(ที่ดี) ชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปอย่างแน่นอนชัดเจนในเร็ววัน


ความคิดต่าง ระหว่าง คนรวย และ คนจน


คนรวยเล่นเกมส์การเงินเพื่อให้ชนะ

คนจนเล่นเกมส์การเงินเพื่อให้ไม่แพ้


คนรวยมุ่งมั่นหาเงินให้ได้มากเท่าที่ศักยภาพจะมี พร้อมก้บพยายามพัฒนาศักยภาพของตนเสมอ เช่น หาความรู้ด้วยการ อ่าน และ ฟัง ผู้รู้ ให้มาก


คนจนจะคิดเรื่องเงินในลักษณะตั้งรับ เช่น มีค่าใช้จ่ายหรือหนี้ที่ต้องจ่ายในวันนั้นเดือนนั้นเท่าไรก็ตั้งใจหาเพียงแค่นั้น พอได้ครบจิตแห่งความมุ่งมั่นก็จะปล่อยวางทันที


ลองคิดตามผมนะครับ สมมติว่าเป็นกีฬา ถ้าเราเล่นแบบตั้งรับไม่ให้แพ้อย่างเดียวโอกาสชนะจะมีมากน้อยสักแค่ไหน อาจไม่มีโอกาสชนะเลยก็ได้ยกเว้นจะฟลุ๊ค


สมัยผมเรียนมหาวิทยาลัย ผมเป็นคนหัวไม่ดีความจำไม่ดี แต่ผมมุ่งมั่นมาก ผมตั้งใจเรียนทุกวิชาโดยคาดหวังให้ได้เกรด A ตลอด ส่วนเพื่อนในห้องผมคนหนึ่งมักพูดเสมอว่าขอแค่เกรด C สอบผ่านก็พอใจแล้ว สรุปเวลาผมพลาดผมจะได้ B+ หรือ B หรืออย่างแย่ที่สุดก็ C แต่เพื่อนผมพอพลาดคือสอบตกวิชานั้นทันที สรุปอีกครั้ง ผมซึ่งเป็นคนหัวไม่ดีแต่มีความมุ่งมั่นจบปริญญาตรี มาด้วยดีกรี เกียรตินิยม ส่วนเพื่อนเรียนไม่จบ (สาขาวิชาที่ผมและเพื่อนเรียน คือ นิติศาสตร์ หรือ กฎหมาย) ปัจจุบันผมสอบเป็นทนายความมาได้ร่วม 15 ปี


จงคิดให้สูงเข้าไว้ แต่ให้สูงในลักษณะที่มีความเป็นไปได้ ระบบสมองจะประมวลผลหาหนทางแห่งความสำเร็จให้เราเองว่าต้องทำอย่างไรเราจึงจะสำเร็จ ถ้าคุณคิดแค่พอเอาตัวรอด พอรอดแล้วสมองก็จะหยุดประมวลผลทันมี


จงอย่ามองว่านี่เป็นแค่วิธีคิด ถ้าคุณตั้งใจปฎิบัติจนเป็นนิสัย และมั่นคงจนกลายเป็นสันดาน(ที่ดี) ชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปอย่างแน่นอนชัดเจนในเร็ววัน