การเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนนามสกุล จะทำให้ชีวิตดีขึ้นไหม

คุณคิดว่าการเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนนามสกุล จะทำให้ชีวิตดีขึ้นไหม

ชื่อและนามสกุลมีผลกับชีวิตจริงหรือ  

เชื่อได้อย่างไรว่าชื่อและนามสกุลของเรานั้นมีผลต่อชีวิตของเราจริงๆ

การถอดรหัสชื่อและนามสกุล ใช้หลัก "เลขศาสตร์"  การนำรหัสตัวเลข มาหาความหมาย หากคำทำนายตรงกับชีวิตของเราก็น่าเชื่อว่าชื่อและนามสกุลมีผลต่อเราจริงๆ แต่ถ้าไม่ตรงแล้วไม่เชื่อก็ไม่ต้องเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนชื่อแล้วจะทำให้ชีวิตดีขึ้นจริงหรือ จะมั่นใจได้อย่างไรว่าเมื่อเปลี่ยนชื่อแล้วจะเปลี่ยนชีวิตได้จริง  หากชื่อเดิมของเราส่งผลตามรหัสตัวเลขที่เป็นอยู่ การเปลี่ยนชื่อใหม่ก็คือการเปลี่ยนรหัสตัวเลขใหม่ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกับชีวิต ชีวิตในปัจจุบัน คือ  ผลของอดีต และปัจจุบันก็คือ เหตุของอนาคต อนาคต คือ ผลของปัจจุบัน ดังนั้น การเปลี่ยนชื่อดีและประพฤติปฏิบัติดีในปัจจุบันก็เหมือนกับการสร้างเหตุที่ดี  ย่อมจะส่งผลที่ดีในอนาคตด้วย เมื่อเปลี่ยนชื่อและนามสกุลใหม่แล้วต้องใช้เวลานานเท่าใดจึงจะเห็นผลของการเปลี่ยนแปลง ก่อนที่จะเริ่มทำการเปลี่ยนชื่อในแต่ละคนที่มีบางอย่างไม่เท่ากัน บางคนล้มเหลวตกต่ำถึงขั้นติดลบ บางคนเท่ากับศูนย์ หรือในบางคนก็ยังไม่มีปัญหา ดังนั้นการเปลี่ยนชื่อใหม่จึงให้ผลที่ช้าเร็วต่างกัน แต่ขอรับรองว่าหามีการเปลี่ยนชื่อและนามสกุลตามหลักถูกต้อง ก็จะได้พบเห็นการเปลี่ยนแปลงของชีวิตไปในทิศทางที่ดีอย่างแน่นอน เรื่องของการเปลี่ยนชื่อจะมีส่วนช่วยทำให้ดวงชะตาของเราดีขึ้นได้บ้าง แต่ถึงกระนั้นก็ยังไม่สามารเปลี่ยนแปลงดวงชะตาของเราในแบบพลิกหน้ามือเป็นหลังมือได้

ชื่อ คือ สิ่งที่ใช้เรียกแทนตัวเรา เป็นสัญลักษณ์ที่บ่งบอกความเป็นเรา ทำให้ผู้อื่นจดจำเราได้ ชื่อมีหลายรูปแบบตั้งแต่หนึ่งพยางค์ ไปจนถึงสี่ หรือห้าพยางค์ ส่วนใหญ่มักเป็นพ่อและแม่เป็นผู้ตั้งให้ บางคนอาจมีเกจิอาจารย์ หรือญาติผู้ใหญ่เป็นผู้ตั้ง ซึ่งจะมีความหมายที่ดี มีความเป็นสิริมงคลต่อเจ้าของชื่อ  บางคนเมื่อเติบโตก็อาจมีความไม่ประทับใจในชื่อของตน อาจมีผลมาจากเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับตัว หรือการดำเนินชีวิตที่เปลี่ยนแปลงในทางที่แย่ลง มีส่วนทำให้เกิดการเปลี่ยนชื่อ โดยหวังว่าจะทำให้เกิดเรื่องราวดีๆ ขึ้นกับชีวิต 


เหตุผลในการเปลี่ยนชื่อ

สภาพชีวิตและความเป็นอยู่ในปัจจุบันค่อนข้างแย่ ไม่สามารถหาทางออกได้ การเปลี่ยนชื่อก็อาจส่งผลให้เกิดเรื่องราวดีๆ หรือมีโชคช่วยได้

การเจ็บป่วย ต้องใช้ระยะเวลาในการรักษาอย่างยาวนาน ถือว่าการเปลี่ยนชื่อก็มีส่วนช่วยบรรเทาอาการที่เกิดขึ้นให้ลดลงได้

ชื่อเดิมมีกาลี หรือมีความไม่เหมาะสมกับเจ้าของชื่อซึ่งเป็นเจ้าดวงชะตา

อยากใช้ศักยภาพของดวงดาวในดวงชะตาให้เต็มที่เพื่อสร้างโอกาส สร้างโฉลกที่ดี ซึ่งการเปลี่ยนชื่ออาจช่วยเติมเต็มในส่วนนี้ได้

มีความไม่ชอบในชื่อเดิมของตัวเองเป็นอย่างมากจึงอยากเปลี่ยนชื่อใหม่ ไม่มีเหตุผลอื่นใดนอกจากความรู้สึกส่วนตัวของเจ้าชะตา

ในข้อนี้ก็มีส่วนสนับสนุนที่ดีที่เสริมให้เราควรเปลี่ยน เปรียบเสมือกับเวลาที่เราใส่เสื้อไม่ถูกใจ ทำให้เราเกิดความไม่มั่นใจ ทำอะไรก็มีความรู้สึกไม่ค่อยดี

โดยเหตุผลในการเปลี่ยนชื่อนี้เป็นสิ่งที่ยอมรับได้ มีความสมควรที่จะเปลี่ยนชื่อ


นอกจากเหตุผลและความเหมาะสมที่จะเปลี่ยนชื่อแล้ว ต้องดูส่วนประกอบอื่นๆ เพิ่มเติมด้วย เพื่อเป็นการเสริมให้การเปลี่ยนชื่อนั้นส่งผลที่ดีต่อเจ้าชะตาได้มากที่สุด ส่วนระยะเวลาที่จะเปลี่ยนชื่อควรเป็นเมื่อไหร่นั้น ต้องพิจารณาจาก ดาวจร, ดาวเสวยอายุ (เทวดาเสวยอายุ) ร่วมกับพื้นดวงเดิม ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 • ดาวจรดวงใดให้คุณ ดาวดวงใดที่สามารถช่วยให้การเปลี่ยนชื่อเกิดผลในทางที่ดีได้ในขณะนั้น โดยอย่างเพิ่งให้ความสนใจกับเรื่องอื่นๆ มากนัก
 • พิจารณาการเปลี่ยนชื่อจาก ดาววัย, ลัคน์วัย, ลัคร์จรปี ร่วมกับ ดาวจร ว่าในช่วงเวลาดังกล่าวนั้นดาวใดให้คุณ ดาวใดให้โทษ และมีระยะเวลายาวนานเท่าไหร่
 • พิจารณาการเปลี่ยนชื่อจาก ดาวเสวยอายุ ที่ตรงตามหลัก ทักษา ว่าในขณะนั้นดาวใดเสวย ดาวใดแทรก ร่วมกับ ทักษาจร
 • พิจารณาการเปลี่ยนชื่อจากลักษณะงานที่เจ้าชะตาทำอยู่ รวมถึงสภาพพื้นที่ทำเลที่พักอาศัยและที่ทำงานซึ่งมีผลต่อเจ้าชะตา
 • พิจารณาการเปลี่ยนชื่อจากเหตุความจำเป็น ระยะเวลาสั้นและยาวของปัญหาที่เกิดขึ้นกับเจ้าชะตา

การเปลี่ยนชื่อ ตามวันเกิด เดือน ปีเกิด จะตรงตามหลักเกณฑ์การตั้งชื่อตามหลักโหราศาสตร์ไทย  ใช้หลักเกณฑ์การเลือกอักษรมาประกอบเป็นชื่อให้เกิดมงคล      ได้มีการจัดแบ่งตัวอักษรออกเป็นหมวดหมู่ของอักษรทักษา ภูมิทักษาภพทั้ง 8 ได้แก่

 • บริวาร บารมีแผ่ไพศาล มีผู้ใต้บังคับบัญชา สามี ภรรยา มิตร ญาติเป็นผู้ให้การสนับสนุน
 • อายุ ความอุดมสมบูรณ์ สุขภาพดี สดชื่น ร่มเย็นในความเป็นอยู่ ไร้อุปสรรครบกวน
 • เดช วาจา กาย และใจที่ศักดิ์สิทธิ์ มีอำนาจวาสนา เกียรติยศ ชื่อเสียง มีชะตาชีวิตที่ดี
 • มูละ ความมั่งคั่ง ร่ำรวย ประสบความสำเร็จ มีทรัพย์และมรดกที่เกิดใหม่ให้กับชีวิต
 • อุตสาหะ มีความสำเร็จในสิ่งที่มุ่งหวัง การลงทุนสมปราถนาน เป็นเจ้าคนนายคน เรียนเก่ง
 • มนตรี มีคนคอยช่วยเหลือ อำนวยความสะดวก เจริญรุ่งเรืองรวดเร็วกว่าคนอื่น
 • กาลกิณี ปัญหาและอุปสรรคที่คอยติดตามอยู่ตลอดเวลา เกิดความอัปมงคลและโชคร้าย

ชื่อ ของคุณ เหมาะกับคุณไหม "วิเคราะห์ ชื่อ นามสกุล" จาก วัน เดือน ปีเกิด

ฌิฌา มีคำตอบ   ตั้งชื่อ ตั้งนามสกุลตามตำราโหรศาสตร์ไทย เลขศาสตร์ ภูมิทักษาแทนค่าตัวเลขดวงดาว ภูมิทักษาภพทั้ง 8 

การตั้งชื่อให้เหมาะสม ใช้อักษรที่มีพลัง เป็นมงคลต่อ วัน เดือน ปีเกิด จะนำมาซึ่งโชคลาภและความสำเร็จ 


ผลงานการตั้งชื่อ

ธมลทิชา (ทะ-มน-ทิ-ชา) ผู้บริสุทธิ์ดังเทวดา
เลขศาสตร์ 23   เป็นเลขที่ส่งผลให้โชคดีอย่างมากในเรื่องความรัก มีเสน่ห์ มักได้รับความเมตตาจากผู้ใหญ่เสมอ

ปิญชาน์รัศมิ์ (ปิน-ชา-รัด) ผู้มีรัศมีอันบริสุทธิ์ดั่งทองคำ
เลขศาสตร์ 60 มีโชคด้านการเงินและความรัก มีเสน่ห์ ดึงดูดใจ โชคดีเกี่ยวกับเรื่องเงินทอง  จะสามารถหามาได้โดยง่าย เรียกว่า ศุภโชค โภคทรัพย์ 

รัศมิ์ภัชสรณ์ (รัด -พัด - สอน) ผู้เป็นที่พึ่ง
เลขศาสตร์ 65 คู่ทรัพย์ คู่โชค ความอบอุ่น เต็มไปด้วยความรักครอบครัวและมิตรภาพ มีเสน่ห์น่าคบหา ผู้ใหญ่เอ็นดูและคอยให้การช่วยเหลือ โชคดีในเรื่องของความรักเสมอ

กาญจน์กิรณา (กาน-กิ-ระ-นา) ความหมาย ผู้มีรัศมีเรืองรองดุจทองคำ
เลขศาสตร์ 41  มีสติปัญญาดี นำพาไปสู่ความสำเร็จ มีความสุขุมล้ำลึก ชอบไขว่คว้าค้นหาความก้าวหน้าให้กับชีวิต และยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ความคุ้มครอง มีโอกาสไปเกี่ยวข้องกับต่างประเทศทุกรูปแบบเช่น ศึกษาต่างประเทศ เที่ยวต่างประเทศ อยู่ต่างประเทศ คบหากับคนต่างประเทศ สนใจธรรมมะ รักความยุติธรรม 

ณัฐญาณิชย์ (นัด-ทะ-ยา-นิด) ความหมาย ชัยชนะอันบริสุทธิ์ของนักปราชญ์
เลขศาสตร์ 51 มีเสน่ห์ ไม่ว่าจะทำอะไรก็จะมีคนมาช่วยเหลือสนับสนุนตลอดเวลา เลข 1 และ 5 รวมกันได้ 6 ดาวศุภโชค โภคทรัพย์ เป็นหมายเลขที่โชคดีมาก มีความโชคดีเกี่ยวกับการเงิน 

กัญญ์ณิสร์ (กัน-นิด) ความหมาย ผู้มีความรู้ยิ่งใหญ่
เลขศาสตร์ 51 มีเสน่ห์ ไม่ว่าจะทำอะไรก็จะมีคนมาช่วยเหลือสนับสนุนตลอดเวลา เลข 1 และ 5 รวมกันได้ 6 ดาวศุภโชค โภคทรัพย์ เป็นหมายเลขที่โชคดีมาก มีความโชคดีเกี่ยวกับการเงิน 

ผลงาน ตั้งนามสกุล

ลีจิณัฐตา (ลี-จิ-นัด-ตา)  ความหมาย  ตระกูลของนักปราชญ์ ผู้มีความรู้ตลอดกาล
เลขศาสตร์ 45 เทพีแห่งโชค ส่งผลให้มีโชคดี มีสติปัญญาดี กิจการ งานมั่นคง มีสิ่งศัดิ์สิทธิ์คุ้มครอง

ลีชยุตม์ปัญญ์ณัฏฐ์ (ลี-ชะ-ยุด-ปัน-นัด) ความหมาย ตระกูลของนักปราชญ์อันมีความรู้ไม่สิ้นสุด
เลขศาสตร์ 100 เลขแห่งความสมบูรณ์ อำนวยความสำเร็จ มีบุญวาสนาหนุนนำ มีคนอุปถัมภ์ค้ำชู

ลีจิรธุวานนท์ (ลี-จิ-ระ-ทุ-วา-นน) ความหมาย ตระกูลอันมีความยินดีมีความสุขตลอดกาล
เลขศาสตร์ 59 ยอดรหัสแห่งชีวิต ส่งเสริมให้ประสบความสำเร็จดีเยี่ยม ชอบเรียนรู้ เป็นดาวเศรษฐี มีโอกาสร่ำรวยจากการทำงาน

ธันย์เรวัตพสิษฐ์ คำอ่าน ทัน-เร-วัด-พะ-สิด ความหมาย ตระกูลของผู้มีบุญ มีโชค ทรัพย์อันมั่งคั่ง
เลขศาสตร์ 90 มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครอง ให้ชะตาชีวิตราบรื่น ทำสิ่งใดมักประสบความสำเร็จโดยง่าย มีผู้ใหญ่คอยให้การสนับสนุน มีความสุข เจริญรุ่งเรือง

วีร์ณัฏฐ์ปรมัตถ์ คำอ่าน วี-นัด-ปะ-ระ-มัด ความหมาย ตระกูลของนักปราชญ์ผู้กล้าหาญ และมีความเจริญอันสูงสุด
เลขศาสตร์ 90 มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครอง ให้ชะตาชีวิตราบรื่น ทำสิ่งใดมักประสบความสำเร็จโดยง่าย มีผู้ใหญ่คอยให้การสนับสนุน มีความสุข เจริญรุ่งเรือง

ธฤตวรนัทธ์ คำอ่าน ทะ-ริด-วอ-ระ-นัด ความหมาย มีความผูกพันมั่นคงในพรอันประเสริฐ
เลขศาสตร์ 41 ส่งผลให้ชีวิตประสบความสำเร็จ มั่นคง สติปัญญาดี มีความคิดสร้างสรรค์ มีความก้าวหน้า สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง มีโอกาสเกี่ยวพันกับต่างประเทศ เช่น เดินทางศึกษาต่อ เดินทางท่องเที่ยว ติดต่อการงาน


ฌิฌา

Line ID conycatz


Warning: filemtime(): stat failed for D:\home\site\wwwroot/html/cache/14332.html in D:\home\site\wwwroot\generate_article.php on line 409

Warning: filemtime(): stat failed for D:\home\site\wwwroot/html/cache/14332.html in D:\home\site\wwwroot\generate_article.php on line 410

Warning: unlink(D:\home\site\wwwroot/html/cache/14332.html): No such file or directory in D:\home\site\wwwroot\generate_article.php on line 412