วิธีทำให้เจ้าหนี้เมตตา ลูกหนี้ควรฟังฝากกดติดตามช่องด้วยนะคะ

ข้อควรปฎิบัติในการเป็นหนี้

https://www.youtube.com/watch?v=bqew8pLfExU