ทำไมต้องดูดวง?

เหตุที่คนเราชอบดูดวงชะตากัน ไม่ว่าชายหรือหญิง ส่วนหนึ่งเกิดจาก "ความเชื่อ+ความสงสัย+การทดสอบ"  

ความเชื่อ  นอกจากคำวา "โชคชะตาฟ้าลิขิตแล้ว" เราก็ยังเชื่อว่า "สามารถกำหนดชะตาชีวิตตนเองได้" แต่ก็ควรต้องรู้ว่าอะไรจะเกิดไม่ว่าจะเป็นสิ่งดี หรือไม่ดีก็ตาม 

ความสงสัย "หมอดูคู่กับหมอเดา" ประโยคนี้ คนเรามักคิดกันว่า หมอดูหรือนักพยากรณ์ จะล่วงรู้ดวงชะตาคนอื่นได้อย่างไร เมื่อเกิดความสงสัย สิ่งที่จะทำต่อไป

การทดสอบ ทดสอบว่านักพยากรณ์ หรือหมอดูทัังหลาย สามารถทำนายดวงชะตาเราได้แม่นยำจริงหรือไม่ 

สุดท้าย...การจะทำให้คนเชื่อ ศรัทธา ก็อยู่ที่พวกเรานักพยากรณ์ทั้งหลาย  จบน๊ะ