ฤกษ์เปิดร้าน2563

ฤกษ์เปิดกิจการ ปี 2563

สำหรับเจ้าของกิจการ พ่อค้า แม่ค้า ที่หาฤกษ์ดี ฤกษ์มงคลในการเปิดร้านค้า จัดได้ตามวันและเวลาใน 12 เดือนดังต่อไปนี้......

➖➖➖➖➖➖➖

เดือน มกราคม

อังคารที่ 7 มกราคม 2563 14.35 น. – 15.15 น. คนเกิดวันพุธห้ามให้ฤกษ์นี้

พุธที่ 15 มกราคม 2563 09.15 น. -12.05 น. คนเกิดวันเสาร์ห้ามใช้ฤกษ์นี้

พฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563 08.15 น. -09.55 น. คนเกิดวันพุธกลางคืนห้ามใช้ฤกษ์นี้

พุธที่ 22 มกราคม 2563 10.15 น. -11.55 น. คนเกิดวันเสาร์ห้ามใช้ฤกษ์นี้

➖➖➖➖➖➖➖

เดือน กุมภาพันธ์

เสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 10.15 น. -11.55 น. คนเกิดวันพฤหัสบดีห้ามให้ฤกษ์นี้

ศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 11.15 น. -13.25 น. คนเกิดวันอาทิตย์ห้ามให้ฤกษ์นี้

ศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 09.05 น.-11.15 น. คนเกิดวันอาทิตย์ห้ามให้ฤกษ์นี้

➖➖➖➖➖➖➖

เดือน มีนาคม

อังคารที่ 3 มีนาคม 2563 10.15 น. -11.55 น. คนเกิดวันพุธห้ามให้ฤกษ์นี้

เสาร์ที่ 7 มีนาคม 2563 09.15 น. -11.15 น. คนเกิดวันพฤหัสบดีห้ามให้ฤกษ์นี้

อังคารที่ 17 มีนาคม 2563 15.15 น. -16.45 น. คนเกิดวันพุธห้ามให้ฤกษ์นี้

พฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2563 15.45 น.-16.35 น. คนเกิดวันพุธกลางคืนห้ามใช้ฤกษ์นี้

ศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2563 09.15 น.-11.45 น. คนเกิดวันอาทิตย์ห้ามให้ฤกษ์นี้

ศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563 07.15 น.-10.45 น. คนเกิดวันอาทิตย์ห้ามให้ฤกษ์นี้

➖➖➖➖➖➖➖

เดือน เมษายน

เสาร์ที่ 4 เมษายน 2563 11.45 น.-10.05 น. คนเกิดวันพฤหัสบดีห้ามให้ฤกษ์นี้

พุธที่ 8 เมษายน 2563 09.10 น.-10.25 น. คนเกิดวันเสาร์ห้ามใช้ฤกษ์นี้

พฤหัสบดีที่ 16 เมษายน 2563 13.25 น.-14.55 น. คนเกิดวันพุธกลางคืนห้ามใช้ฤกษ์นี้

ศุกร์ที่ 17 เมษายน 2563 11.15 น.-12.55 น. คนเกิดวันอาทิตย์ห้ามให้ฤกษ์นี้

พฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2563 12.45 น.-13.55 น. คนเกิดวันพุธกลางคืนห้ามใช้ฤกษ์นี้

➖➖➖➖➖➖➖

เดือน พฤษภาคม

ศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2563 10.10 น.-11.25 น. คนเกิดวันอาทิตย์ห้ามให้ฤกษ์นี้

เสาร์ที่ 2 พฤษภาคม 2563 10.25 น.-11.55 น. คนเกิดวันพฤหัสบดีห้ามให้ฤกษ์นี้

จันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2563 08.25 น.-11.25 น. คนเกิดวันอาทิตย์ห้ามให้ฤกษ์นี้

จันทร์ที่ 11 พฤษภาคม 2563 10.25 น.-11.45 น. คนเกิดวันอาทิตย์ห้ามให้ฤกษ์นี้

เสาร์ที่ 23 พฤษภาคม 2563 09.09 น.-12.59 น. คนเกิดวันพฤหัสบดีห้ามให้ฤกษ์นี้

➖➖➖➖➖➖➖

เดือน มิถุนายน

อาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2563 15.05 น.-15.55 น. คนเกิดวันจันทร์ห้ามใช้ฤกษ์นี้

ศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2563 09.15 น.-10.25 น. คนเกิดวันอาทิตย์ห้ามให้ฤกษ์นี้

จันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563 10.25 น.-11.55 น. คนเกิดวันอาทิตย์ห้ามให้ฤกษ์นี้

➖➖➖➖➖➖➖

เดือน กรกฎาคม

เสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2563 08.15 น.-10.25 น. คนเกิดวันพฤหัสบดีห้ามให้ฤกษ์นี้

อาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม 2563 09.15 น.-10.15 น. คนเกิดวันจันทร์ห้ามใช้ฤกษ์นี้

จันทร์ที่ 6 กรกฎาคม 2563 11.25 น.-13.45 น. คนเกิดวันอาทิตย์ห้ามให้ฤกษ์นี้

ศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563 10.25 น.-12.45 น. คนเกิดวันอาทิตย์ห้ามให้ฤกษ์นี้

พฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563 07.15 น.-09.25 น. คนเกิดวันพุธกลางคืนห้ามใช้ฤกษ์นี้

เสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 2563 10.25 น.-11.55 น. คนเกิดวันพฤหัสบดีห้ามให้ฤกษ์นี้

ศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 10.25 น.-11.45 น. คนเกิดวันอาทิตย์ห้ามให้ฤกษ์นี้

➖➖➖➖➖➖➖

เดือน สิงหาคม

เสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2563 09.15 น.-11.45 น. คนเกิดวันพฤหัสบดีห้ามให้ฤกษ์นี้

จันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563 08.15 น.-10.15 น. คนเกิดวันอาทิตย์ห้ามให้ฤกษ์นี้

พฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2563 10.10 น.-12.15 น. คนเกิดวันพุธกลางคืนห้ามใช้ฤกษ์นี้

พฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2563 15.45 น.-16.45 น. คนเกิดวันพุธกลางคืนห้ามใช้ฤกษ์นี้

จันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2563 14.35 น.-15.15 น. คนเกิดวันอาทิตย์ห้ามให้ฤกษ์นี้

➖➖➖➖➖➖➖

เดือน กันยายน

เสาร์ที่ 5 กันยายน 2563 10.35 น.-11.55 น. คนเกิดวันพฤหัสบดีห้ามให้ฤกษ์นี้

จันทร์ที่ 7 กันยายน 2563 09.15 น.-10.25 น. คนเกิดวันอาทิตย์ห้ามให้ฤกษ์นี้

จันทร์ที่ 14 กันยายน 2563 11.35 น.-12.15 น. คนเกิดวันอาทิตย์ห้ามให้ฤกษ์นี้

ศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563 09.25 น.-10.45 น. คนเกิดวันอาทิตย์ห้ามให้ฤกษ์นี้

เสาร์ที่ 19 กันยายน 2563 07-15 น.-10.25 น. คนเกิดวันพฤหัสบดีห้ามให้ฤกษ์นี้

พฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563 10.15 น.-11.45 น. คนเกิดวันพุธกลางคืนห้ามใช้ฤกษ์นี้

➖➖➖➖➖➖➖

เดือน ตุลาคม

อาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม 2563 09.15 น.-10.45 น. คนเกิดวันจันทร์ห้ามใช้ฤกษ์นี้

จันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2563 10.35 น.-13.45 น. คนเกิดวันอาทิตย์ห้ามให้ฤกษ์นี้

พฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563 10.25 น.-12.45 น. คนเกิดวันพุธกลางคืนห้ามใช้ฤกษ์นี้

ศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563 13.15 น.-14.55 น. คนเกิดวันอาทิตย์ห้ามให้ฤกษ์นี้

เสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563 10.15 น.-12.45 น. คนเกิดวันพฤหัสบดีห้ามให้ฤกษ์นี้

➖➖➖➖➖➖➖

เดือน พฤศจิกายน

อาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน 2563 12.15 น. -13.45 น. คนเกิดวันจันทร์ห้ามใช้ฤกษ์นี้

จันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2563 09.10 น.-12.15 น. คนเกิดวันอาทิตย์ห้ามให้ฤกษ์นี้

ศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2563 13.25 น.-15.15 น. คนเกิดวันอาทิตย์ห้ามให้ฤกษ์นี้

อาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2563 14.15 น.-16.45 น. คนเกิดวันจันทร์ห้ามใช้ฤกษ์นี้

พฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563 10.25 น.-11.45 น. คนเกิดวันพุธกลางคืนห้ามใช้ฤกษ์นี้

เสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2563 10.35 น.-12.55 น. คนเกิดวันพฤหัสบดีห้ามให้ฤกษ์นี้

➖➖➖➖➖➖➖

เดือน ธันวาคม

จันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563 10.35 น.-11.55 น. คนเกิดวันอาทิตย์ห้ามให้ฤกษ์นี้

พฤหัสบดีที่ 10 ธันวาคม 2563 09.15 น.-11.45 น. คนเกิดวันพุธกลางคืนห้ามใช้ฤกษ์นี้

พฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2563 13.25 น.-15.15 น. คนเกิดวันพุธกลางคืนห้ามใช้ฤกษ์นี้

ศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563 10.25 น.-11.45 น. คนเกิดวันอาทิตย์ห้ามให้ฤกษ์นี้

ศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2563 09.25 น.-11.45 น. คนเกิดวันอาทิตย์ห้ามให้ฤกษ์นี้

จันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2563 13.15 น.-15.25 น. คนเกิดวันอาทิตย์ห้ามให้ฤกษ์นี้

➖➖➖➖➖➖➖

ปล.เดือนทั้ง12เดือนนี้ เป็นฤกษ์ดี แต่ถ้าเดือนใหนตรงกับวันเข้าพรรษาให้ตัดออก

ให้ดูฤกษ์ช่วงหลังวันออกพรรษาแทน

เนื้องจากเปิดกิจการไปแล้ว 

จะมีผลกระทบบ้างเล็กน้อย  

เช่นลูกค้ามาๆหายๆ รายได้ไม่ค่อยดี หากผู้ใดเปิดช่วงเข้าพรรษา 

สอบถามวิธีแก้ได้ฟรี!

มีข้อแม้นิดหน่อยถ้าคุณได้วิธีแก้แล้วคุณต้องไปทำบุญส่งรูปสลิปหรือตอนไปทำบุญ

ใต้คอมเม้นนี้ เพื่อเป็นการขอบคุณ สวัสดี!

🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏