ขอตั้งจิตอธิษฐาน..ถวายธูปเทียนอันเป็นมงคล


....🌻ลองดูสำหรับคนติดขัดอุปสรรคบ่อยๆ🌻

🌻ให้ท่านนำธูปเทียนไปบริจาคทานตามสถานที่

ที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เราศรัทธา..นับถือ..เคารพบูชา...

......🌻แล้วกล่าวว่า......

สาธุข้าพเจ้า...(ชื่อ-นามสกุลของเรา)...

ขอตั้งจิตอธิษฐาน..ถวายธูปเทียนอันเป็นมงคลนี้

มอบถวายแด่สถานที่อันศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้...

เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตของข้าพเจ้า...

🌻..หากแม้นใครผู้ใด..ผ่านมากราบสักการะบูชา

แล้วหยิบจับ..ธูปเทียนของข้าพเจ้ามาจุดขอพรใดๆ...

ขอพรอันประเสริฐทุกๆคำพร..ที่ทุกๆท่าน

เปล่งวาจาขอพรมา..ขอให้พรนั้นๆจงถึงแก่

ข้าพเจ้าในทุกๆคำขอพร..ในทุกๆครั้งไป...

🌻อุปสรรคติดขัดใดๆที่ข้าพเจ้ามีอยู่ในเวลานี้

ขอให้บรรเทาเบาบาง..แก้ไขปัญหาได้ทุกประการ

นับจากวันนี้..นาทีนี้เป็นต้นไป...ขอให้ข้าพเจ้า...

🌻เจริญด้วยหน้าที่การงาน..การเงิน..

ความสุข..ความรัก..และโชคลาภ..ขอให้ข้าวของ

เงินทอง..ไหลมาเทมา..เหมือนน้ำคงคา

ที่ซึมบ่อทราย..ไหลมาไม่ขาดสาย..ตลอดชีวิต...

##ปาฎิหาริย์มักเกิดจากความศรัทธาเสมอ