แก้กรรมด้วยมรรค ๘


    หลายคนคงได้ยินเกี่ยวกับการแก้กรรม ซึ่งก็เป็นเรื่องที่มีการโต้เถียงอยู่เป็นประจำว่า การแก้กรรม "ทำได้จริงหรือไม่" ในบทความนี้ผมไม่ขอตัดสินละกันนะครับ

 
ก่อนที่เราจะไปดูเรื่องของการแก้กรรมนั้น เราต้องเข้าใจก่อนว่า กรรม คืออะไร ...


กรรม คือ การกระทำ ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่กระทำดี(กรรมดี) หรือกระทำสิ่งที่ไม่ดี(กรรมชั่ว) นั่นหมายความว่า มนุษย์ทุกคนบนโลกที่เกิดมานั้นย่อมมีกรรมเป็นของตัวเอง ดังคำสอนของพุทธองค์ที่ว่า "สัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตน เป็นทายาทแห่งกรรม มีกรรมเป็นกำเนิด มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย กรรมย่อมจำแนกสัตว์ให้เลวและประณีตได้"

เมื่อเรารู้แล้วว่ากรรมคืออะไร เราก็คงอดสงสัยไม่ได้ว่า หากกรรมไม่ดีที่เราเคยทำมาในอดีตนั้น เราจะแก้อย่างไรเพื่อให้ผลกรรมนั้นลดน้อยลง ในการแก้กรรมหากมองในความเป็นจริงแล้ว เราคงไม่สามารถนั่ง time machine เพื่อย้อนเวลากลับไปแก้สิ่งที่เคยทำไว้ในอดีตได้ แต่การแก้กรรมที่ดีที่สุดคือ “การที่เรารู้ ตระหนัก สำนึกและยอมรับ” ในสิ่งที่เราเคยทำมาได้ รวมถึงการสร้าง “กรรมใหม่” ที่เป็นกรรมดี ไม่ว่าจะเป็นกาย วาจา ใจก็ตาม

หากจะโยงเข้ากับคำสอนของพุทธองค์ ก็คงหนีไม่พ้น “มรรค ๘” อันประกอบไปด้วย
สัมมาทิฐิ คือ ความเห็นในทางที่ดี
สัมมาสังกัปปะ คือ การคิดในทางที่ดี
สัมมาวาจา คือ การพูดในทางที่ดี
สัมมากัมมันตะ คือ การปฏิบัติในทางที่ดี
สัมมาอาชีวะ คือ การประกอบอาชีพที่ดี หรือสุจริต
สัมมาวายามะ คือ การเพียรพยายามในทางที่ดี
สัมมาสติ คือ การมีสติในทางที่ดี
สัมมาสมาธิ คือ การมีสมาธิในทางที่ดี

ฉะนั้น เราไม่จำเป็นที่จะต้องไปหาผู้วิเศษที่ไหนเลย เพราะผู้ที่วิเศษจะแก้กรรมให้เราได้ก็คือ “ตัวเราเอง” ครับ

"กัมมุนา วัตตติ โลโก"
สัตว์โลกทั้งหลายย่อมเป็นไปตามกรรม


#เกลาดวง #KlaoDuang #มรรคแปด