ศาสตร์แห่งการพยากรณ์ดวงชะตา

การพยากรณ์ดวงชะตา ไม่ใช่เรื่องงมงาย หรือไร้สาระ แต่เป็นการนำวัน เดือน ปี และเวลาเกิด มาวิเคราะห์เจาะลึก ด้วยศาสตร์แห่งการโคจรของดวงดาวบนท้องฟ้า การพลิกผันวิเคราห์เจาะลึกภาวะการคำนวณการเกาะติดของดวงดาวในภาวะกำเนิดของบุคคลด้วยศาสตร์แห่งมหาสัตตเลข ๗ ตัว ๔ ฐาน ๗ ตัว ๙ ฐาน ชั้นสูง ซึ่งเป็นศาสตร์การศึกษาเรื่องดวงดาวที่เป็นอยู่และมีอยู่จริง สามารถพิสูจน์ได้ ซึ่งมีตำรามากมายที่ข้าพเจ้าได้เล่าเรียนศึกษายืนยันในสิ่งเหล่านี้ จนเชี่ยวชาญ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นอาจารย์สอนของสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ ดวงชะตาของทุกคน บางคนบอกว่าเป็นชะตากำเนิด ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ แต่ความเป็นจริงมิใช่เป็นเช่นนั้น ชะตากำเนิดบ่งบอกตัวตนของเรา ว่าเราเป็นใครมาจากไหน แต่ชีวิตของเรา เราเป็นผู้กำหนด ว่าเราจะเป็นใคร และเป็นแบบไหน จะก้าวไปสู่ความสำเร็จได้อย่างไร ดังสำนวณที่ข้าพเจ้าได้กล่าวไว้เสมอว่า "ดวงดาวคือชีวิต อยากรู้ชีวิตต้องติดตามดวงดาว" ดังนั้นถ้าใครอยากรู้ชีวิตตนเอง อยากแก้ไขปัญหา ทำอย่างไรให้ชีวิตดีขึ้น เฉกเช่นที่ว่าไว้ "รู้ชีวิตก่อน แก้กรรมได้ก่อน" มาพบกับดิฉันอาจารย์ ณฐฐ์ โหราจตุรธาตุ หรือทางโทรศัพท์หมายเลข 095-1942282 อยากมีชีวิตดีๆ และเปลี่ยนแปลงไป มาพบกันค่ะ