คาถาล้างกรรม

คาถาล้างกรรม   (หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค)

    ให้ตั้ง นะโม 3 จบ

พุทโธ อะระหัง อะระหัง พุทโธ

ท้าวเวสสุวัณโณ พุทโธ อะระหัง

กัมมะโตเมตัง กัมมะภัณทะนัง

ชีวิตตังให้ไปจุติ ให้ทุกชีวิตทุกวิญญาณ

จงไปผุดไปเกิด

      ท่อง 3 จบ

ขอให้หมดเวรหมดกรรม ทำอะไรขอให้เจริญรุ่งเรือง