ข้อแนะนำการปล่อยสัตว์แก้เคล็ดปรับดวงชะตา

ข้อแนะนำการปล่อยสัตว์แก้เคล็ดเสริมดวงชะตาในช่วงที่มีเคราะห์ ให้ทำบุญด้วยการบริจาคทาน ไถ่ชีวิตโคกระบือ  หรือซื้อโลงศพให้แก่ศพไร้ญาติ หรือทำบุญถวายสังฆทานอุทิศให้แก่บรรพชนผู้ล่วงลับ รวมไปถึงการปล่อยสัตว์แก้เคล็ดปรับดวงชะตา ในบทความนี้อาจารย์ณฐฐ์ โหราจตุรธาตุ จะขอนำวิธีหรือการเลือกในการปล่อยสัตว์ ดังนี้

1. สัตว์ที่นำไปปล่อยควรเป็นสัตว์ที่ชะตากำลังจะขาด เช่น สัตว์ที่ถูกจับไปขายตามตลาด หรือ กำลังถูกนำไปฆ่า เพราะจะมีอานิสงส์มากกว่าสัตว์ทั่วไป

2. สถานที่ปล่อยสัตว์ ควรเลือกสถานที่ที่สัตว์สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างสบาย เช่น ปลา หอย เต่า ควรปล่อยในแม่น้ำหรือแหล่งน้ำใหญ่ มีน้ำตลอดปี

3. ขณะปล่่อยควรปล่อยด้วยจิตเมตตาจริงๆ ไม่ใช่สักแต่ว่าปล่อย ไม่โยนหรือขว้างให้สัตว์ตกใจ หรือได้รับบาปเจ็บ

4. ถ้าปล่อยในวัดหรือสถานที่เป็นเขตอภัยทานได้ก็จะดี เพราะสัตว์จะได้ปลอดภัย แต่ทั้งนี้ก็จะต้องดูด้วยว่าสถานที่นั้นแออัดหรือไม่ โดยยึดหลักง่ายๆ คือ สะอาด ปลอดภัย และสัตว์ที่ปล่อยสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้

การปล่อยสัตว์ ควรปล่อยสัตว์อะไรดี

1. ถ้าปล่อยสัตว์เพื่อสะเดาะเคราะห์  ปรับดวงชะตาให้ดีขึ้นนิยมปล่อยปลาชนิดใดก็ได้ตามแต่สะดวก

2. ถ้าปล่อยสัตว์เพื่อแก้ดวงที่ตกอับเกี่ยวกับโ่ชคลาภ เงินทอง นิยมปล่อยปลาช่อน

3. ถ้าปล่อยสัตว์เพื่อให้ชีวิตหรือกิจการงานราบรื่น ลื่นไหลไม่มีอุปสรรค นิยมปล่อยปลาไหล

4. ถ้าปล่อยสัตว์เพื่อเสริมบารมี ขอให้ประสบความสำร็จ ขอโชคขอลาภ นิยมปล่อยปลาสวาย

5. ถ้าปล่อยสัตว์เพื่อให้อาการเจ็บป่วยหายไปในเร็ววัน และให้มีอายุยืนยาว นิยมปล่อยเต่า

6. ถ้าปล่อยสัตว์เพื่อให้หมดทุกข์หมดโศก หมดความระทมขื่นขมใจ นิยมปล่อยหอยขม

7. ถ้าปล่อยสัตว์เพื่อให้มีความเจริญรุ่งเรือง ทำสิ่งใดก็มีแต่ความสำเร็จ ประสบความสุข โชคดีตลอดไป รอดพ้นจากเภทภัยต่างๆ นิยมปล่อยนก

หวังว่าบทความนี้คงเป็นประโยชน์ และสามารถปรับเปลี่ยนชีวิต แก้กรรมทำให้ชีวิตสามารถประสบความสุขความเจริญรุ่งเรืองขึ้นได้ ด้วยความปรารถนาดีจาก อาจารย์ณฐฐ์ โหราจตุรธาตุ ไลน์ไอดี 0951942282