Pick a card สถานการณ์รักเราจะเป็นอย่างไร? หลังวันลอยกระทง - ไพ่กองที่ 3

Pick a card สถานการณ์รักเราจะเป็นอย่างไร? หลังวันลอยกระทง - ไพ่กองที่ 3

    รักเราไม่เท่ากัน ทั้งยื้อทั้งพยายามอยู่ฝ่ายเดียว 80% ปัญหาเรื่องความรักไม่ได้รับการคลื่คลายหรือไม่ได้รับการเปิดใจคุยกันเลยทำให้ความสัมพันธ์ค่อนข้างอึมครึม เนื่องด้วยปัญหาที่สะสมมานานบวกกับความเอาแต่ใจตัวเองของอีกฝ่ายเลยทำให้เรารู้สึกอยากยุติหรือจบความสัมพันธ์ แต่....เพราะใจยังรักหรือยังให้อภัยอยู่เลยทำให้เราพยายามยื้อความสัมพันธ์ให้ถึงที่สุดนั้นเอง