ยอดพระคาถาถอนคุณไสย

ยอดพระคาถาถอนพิษคุณไสย

สะมุหะเนยยะ สะมุหะคะติ สะมุหะคะโต สีมาคะตัง พัทธะ เสมายัง สะมุหะติ ตัพโพ
เอวัง เอหิ นะเคลื่อน โมคลอน พุทถอน ธาเลื่อน ยะเลื่อนหลุดลอย

เสกด้วยน้ำมนต์ อาบหรือกินแก้การกระทำทุกชนิด ภาวนาในสถานที่ดีๆ แม้จะมีอาคมใดกระทำไว้ก็สูญสิ้น