Pick a card ใน 3 เดือนนี้ คนใหม่ที่เข้ามา จะตรงสเปคตามที่ฝันไว้ไหม? - ไพ่กองที่ 3

Pick a card ใน 3 เดือนนี้ คนใหม่ที่เข้ามา จะตรงสเปคตามที่ฝันไว้ไหม? - ไพ่กองที่ 3

มีโอกาสที่จะเจอคนในฝันนะคะคุณขาาา แต่จะอยู่เฉย ๆ รอเขามาหาคือไม่ได้ ต้องมีการออกเดินทาง ออกจากบ้าน พบปะผู้คน ถึงจะได้เจอค่ะ อ่ะ เก็บกระเป๋าแล้วลุย!