Pick a card สิ้นปีนี้เราจะมีคนพิเศษ อยู่ในคืนพิเศษด้วยไหมนะ - ไพ่กองที่ 3

Pick a card สิ้นปีนี้เราจะมีคนพิเศษ อยู่ในคืนพิเศษด้วยไหมนะ - ไพ่กองที่ 3

คุณจะมีคนพิเศษ ที่มาอยู่ในคืนพิเศษของคุณ แต่แม่หมอขอเตือนให้ระวังเป็นพิเศษเลยนะ ว่าคน ๆ นี้จะซ่อนความลับบางอย่างกับคุณอยู่ การเข้ามาของเขาดูไม่ชอบมาพากล เขาอาจจะมีคนของเขาอยู่แล้วก็ได้นะ