Pick a card สิ้นปีนี้เราจะมีคนพิเศษ อยู่ในคืนพิเศษด้วยไหมนะ - ไพ่กองที่ 4

Pick a card สิ้นปีนี้เราจะมีคนพิเศษ อยู่ในคืนพิเศษด้วยไหมนะ - ไพ่กองที่ 4

คืนพิเศษของคุณนั้นแฮปปี้สุด ๆ เพราะมีคนมาหยุดอยู่ข้างกายคุณอยู่แล้ว แถมคืนนี้ไม่ได้มีแค่หนึ่ง แต่มีถึงสอง อีกคนก็อยู่นู่น ในจอทีวี ในโปสเตอร์ยังไงล่ะ