ดาวเสาร์ย้ายเข้าสู่ราศีกุมภ์ตามหลักของโหราศาสตร์ตะวักตกจะส่งผลอย่างไรกับทุกคน

ดาวเสาร์ เทพเจ้าแห่งกรรมและความรับผิดชอบได้ย้ายเข้าสู่ราศีกุมภ์อย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2020 และจะสถิตอยู่ในราศีกุมภ์เป็นระยะเวลาเกือบสามปีเต็ม

.

ราศีกุมภ์คือสัญลักษณ์ของการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลง แสดงถึงการปฎิวัติปฏิรูป เป็นเรือนที่ถูกแทนให้เป็นเรือนของความหวัง เป็นเรือนแห่งสังคม และเป็นเรือนแห่งเทคโนโลยีสมัยใหม่ เมื่อดาวเสาร์ดาวแห่งการจำกัดเข้าสู่ราศีกุมภ์จะส่งผลโดยตรงถึงทุกคนในเรื่องการเปลี่ยนแปลง เมื่อราศีกุมภ์ผู้ที่มีความคิดที่เป็นอิสระ เป็นราศีที่ไม่ชอบอะไรตามแบบแผนแบบเดิมๆ มีดาวเจ้าเรือนคือดาวยูเรนัสแสดงถึงอิสระ และความไร้ขอบเขตไร้ขีดจำกัด เมื่อมีดาวเสาร์ดาวที่เป็นดาวแห่งขีดจำกัด เป็นดาวที่มีความหัวโบราณเข้ามาอยู่ในเรือนของราศีกุมภ์ จะส่งผลโดยตรงถึงการเปลี่ยนแปลงที่ไร้ขีดจำกัด อะไรที่เจริญก้าวหน้าเกินเหตุ หรืออะไรที่เปลี่ยนแปลงไปจากจารีตประเพณีเดิมๆ มากจนเกินไป หลังจากนี้สามปีดาวเสาร์จะเข้ามาจัดการสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงมากจนเกินไปโดยไร้ขอบเขตให้กลับเข้ามาอยู่กับร่องกับรอยมากขึ้น และหลังจากการปฏิวัติปฏิรูปที่ไร้เหตุผล หรือการเปลี่ยนแปลงที่ไม่อยู่บนพื้นฐานของเหตุผลและความเป็นจริงดาวเสาร์จะเข้ามาจัดการพังทลายสิ่งที่รุดหน้ามากจนเกินไป และจะทำให้ทุกคนกลับมาคิดถึงสิ่งที่มันควรจะเป็น ทำให้ทุกคนกลับมาอยู่บนเหตุผลของความเป็นจริง ว่าสิ่งไหนที่มันจะสามารถเป็นไปได้ และสิ่งไหนที่มันเกินขอบเขตมากจนเกินไป รวมไปถึงสังคมการติดต่อสื่อสาร และเทคโนโลยีต่างๆ หลังจากนี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่จะมีการพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงจะต้องอยู่บนเหตุผลทั้งสิ้น อะไรที่มันพัฒนาเร็วเกินไป สิ่งไหนที่ทำให้คนอยู่เหนือเหตุผล ดาวเสาร์จะมาพลังทลายทุกสิ่งทุกอย่างและจะทำให้สังคมและการพัฒนาของเทคโนโลยีต่างๆ เข้าร่องเข้ารอยมากขึ้น การพัฒนาของสังคม การพัฒนาของเทคโนโลยีหลังจากนี้จะค่อยๆ พัฒนาช่างช้าๆ แต่มีคุณภาพและจะสามารถใช้ได้จริงมากยิ่งขึ้นในชีวิต จารีตประเพณีที่เหมือนว่าเกือบจะสูญหาย หรือถูกลืมอาจจะถูกนำกลับมาอีกครั้ง หลังจากนี้ทุกคนจะรู้สึกถึงการมีขอบเขตมากขึ้นในเรื่องของความต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างในชีวิต โดยเฉพาะในเรื่องของสังคมเพื่อนฝูงเพราะเรือนนี้เป็นเรือนแห่งสังคมและการติดต่อกับคนรู้จัก เมื่อการติดต่อสื่อสารที่ผ่านมามันเกินขอบเขตของแบบแผนเดิมมากจนเกินไป การติดต่อสื่อสารมีการพัฒนาเร็วมากจนเกินไปจนหลายๆ คนในสังคมขาดทักษะในการเข้าสู่สังคมจริงๆ เพราะเทคโนโลยีที่มันสร้างความสะดวกสบายในการพบป่ะกันมากจนเกินไป เมื่อดาวเสาร์เข้ามาสิ่งเหล่านี้อาจถูกจำกัดลง และการเข้าสู่สังคมในแบบเดิมๆ อาจจะมีการกลับเข้ามา และการพบป่ะและการมีปฏิสัมพันธ์กับสังคมหรือกับคนรอบข้างอาจจะไม่ได้ง่ายเท่าที่ผ่านมาค่ะ และเรือนนี้ยังแสดงถึงสื่อออนไลน์ด้วย ดังนั้นหลังจากนี้สื่อออนไลน์ หรืองานออนไลน์จะถูกปรับเปลี่ยนให้มันใช้ได้จริงและเข้าถึงยากมากขึ้น สื่อออนไลน์ใด หรือสิ่งออนไลน์ใดๆ ที่ขายฝันหรือเป็นสิ่งที่ทำให้คนไม่อยู่บนเหตุผล หรือทำให้คนมีความเชื่อแบบผิดๆ สิ่งเหล่านั้นจะค่อยๆ ถูกกำจัดออกไป รวมไปถึงเรือนนี้ยังเป็นเรือนแห่งความคิดและความหวังเมื่อดาวเสาร์เข้ามาเขาจะทำให้ความคิดและความหวังของทุกคนมีโอกาสที่จะเป็นจริงได้แต่ทุกอย่างต้องอยู่บนเหตุผลและต้องมีการลงมือทำอย่างเอาจริงเอาจังแล้วความหวังของคุณจะมีโอกาสสำเร็จค่ะ ดาวเสาร์ยังคงทำมุมถึงดาวยูเรนัสทั้งปีในปี 2021 ดังนั้นทุกคนจะต้องระวังในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ต้องการเข้ามาในชีวิตอย่างฉับพลัน และให้ระวังในเรื่องของความรุนแรงในการแสดงความคิดเห็นหรือการมีปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างด้วยนะคะ หลังนี้สามปีสังคมของเราจะถูกดาวเสาร์เข้ามาจำกัดและจัดการรูปแบบใหม่ทั้งหมด สุดท้ายนี้ขอให้ทุกคนโชคดีค่ะ

.

หมายเหตุ: นี่เป็นการทำนายโดยการใช้หลักของโหราศาสตร์ตะวันตกดังนั้นการเดินของดวงดาวจะเป็นตามฉบับของตะวันตกค่ะ


Warning: filemtime(): stat failed for D:\home\site\wwwroot/html/cache/15072.html in D:\home\site\wwwroot\generate_article.php on line 409

Warning: filemtime(): stat failed for D:\home\site\wwwroot/html/cache/15072.html in D:\home\site\wwwroot\generate_article.php on line 410

Warning: unlink(D:\home\site\wwwroot/html/cache/15072.html): No such file or directory in D:\home\site\wwwroot\generate_article.php on line 412