Pick a card เรื่องอะไร ที่ทำให้คุณแฮปปี้ในช่วงนี้ - ไพ่กองที่ 1

Pick a card เรื่องอะไร ที่ทำให้คุณแฮปปี้ในช่วงนี้ - ไพ่กองที่ 1

ไปปาร์ตี้ สังสรรค์ ทำงานกับเพื่อนใหม่ จะได้เรียนรู้อะไรใหม่ ๆ อย่างเต็มที่และมีความสุขกับมัน