Pick a card เรื่องอะไร ที่ทำให้คุณแฮปปี้ในช่วงนี้ - ไพ่กองที่ 3

Pick a card เรื่องอะไร ที่ทำให้คุณแฮปปี้ในช่วงนี้ - ไพ่กองที่ 3

ชอบที่จะเรียนรู้ ออกไปท่องเที่ยวหาประสบการณ์ใหม่ ๆ และการไม่อยู่กับที่คือความสุขของคุณเลยค่ะ