ชะตาชีวิตคนเกินวันศุกร์

หญิงชายผู้ใดเกิดในวันศุกร์                   บ่มีใดทุกข์ซื่อสัตย์ทุกประการ               

 เพื่อนฝูงญาติกามักมาเที่ยวผลาญ        แต่ว่าวงศ์วานไม่สู้มีมาก                  

เมื่อน้อยนั้นหนาท่านว่าลำบาก              ตกไร้ได้ยากแทบสิ้นชีวี

ต่อแก่ชราจะเทียบเศรษฐี                     สมบัติเปรมปรีดิ์เป็นที่สถาพร                       

จะเป็นกำพร้าบิดาตายก่อน                 ได้ทุกข์ได้ร้อนสองครั้งมั่นคง               

ถ้าพ้นแต่นั้นสมบัติยืนยง                      ครอบครองมั่นคงไร้โรคโศกี

มักบ่นมักด่ามักว่าจู้จี้                          โกรธร้ายเต็มทีไม่คิดเราเขา