Pick a card ถึงเวลาที่จะ Move on จากรักเก่าได้แล้วหรือยัง - ไพ่กองที่ 1

Pick a card ถึงเวลาที่จะ Move on จากรักเก่าได้แล้วหรือยัง - ไพ่กองที่ 1

    ถึงเวลาที่จะมูฟออนออกมาจากคนเก่าได้แล้ว ตอนนี้สิ่งเดียวที่คุณควรจะสนใจก็คือการวางแผนชีวิตของตัวเองในเรื่องการงานและการเงิน อยู่เป็นโสดสวย ๆและมีความสุขกับการหาเงินจะดีกว่า ใครที่ได้กองนี้บอกเลยว่าโสดอย่างมีความสุข และรวยมากด้วย