Pick a card ถึงเวลาที่จะ Move on จากรักเก่าได้แล้วหรือยัง - ไพ่กองที่ 2

Pick a card ถึงเวลาที่จะ Move on จากรักเก่าได้แล้วหรือยัง - ไพ่กองที่ 2

    ใครที่พบเจอการเลิกราที่มีสาเหตุมาจากปัญหามือที่สาม ถึงแม้ว่าจะเจ็บฝังใจอยู่ก็ออกมาเถอะค่ะ ยังมีความสุขและคนรอบข้างที่ดีคอยอยู่ข้าง ๆ เราอยู่ นอกจากนี้อาจจะได้รับการแนะนำคนโสดจากผู้ใหญ่ที่เราสนิทอีกด้วย ใครที่ได้ไพ่กองนี้ เดินออกมาเลยค่ะ ชีวิตจะมีความสุขต่างกันราวฟ้ากับเหวเลย