Pick a card ถึงเวลาที่จะ Move on จากรักเก่าได้แล้วหรือยัง - ไพ่กองที่ 3

Pick a card ถึงเวลาที่จะ Move on จากรักเก่าได้แล้วหรือยัง - ไพ่กองที่ 3

    ใครที่ได้กองนี้จะไม่ได้มูฟออนออกมาแบบชัดเจน แต่เป็นการนิ่งสงบถึงแม้ว่าจะหยุดอยู่ที่เดิมและก็ไม่ปิดโอกาสตัวเองหากมีใครเข้ามาคุย ถ้าเจอคนที่ดีพอเข้ามาก็ค่อยเริ่มใหม่ ถ้ายังไม่เจอก็พยายามที่จะอยู่กับตัวเองและมีความสุขได้ด้วยตัวเอง สำหรับคนที่ได้กองนี้ถ้าอยากให้มีคนเข้ามาใหม่ไว ๆ ให้หมั่นดูแลตัวเอง ทั้งเรื่องรูปร่างและผิวพรรณให้ดูสดใสอยู่เสมอ จะช่วยดึงดูดคนใหม่ ๆ เข้ามา