Pick a card แฟนคนนี้จะคบกันไปได้นานไหม - ไพ่กองที่ 2

Pick a card แฟนคนนี้จะคบกันไปได้นานไหม - ไพ่กองที่ 2

ใครที่ได้กองนี้จะต้องพยายามปรับเปลี่ยนตัวเองให้ใจเย็นและนิ่งขึ้นเพราะมีเกณฑ์ว่า ใครคนใดคนนึงในความสัมพันธ์ความรู้สึกจะลดหายลงไป และสามารถคบกันต่อไปได้ไม่เกิน 2-3 ปี