Pick a card คบกับคนนี้...ดีไหมนะ - ไพ่กองที่ 1

Pick a card คบกับคนนี้...ดีไหมนะ - ไพ่กองที่ 1

คบคนนี้ดีไหมนะ? ถ้าเราวางตัวได้ ก็จะดี แต่ว่าไม่มีความสุข เขาเป็นคนที่คู่ควรกับเรา เขาเป็นคนที่ใคร ๆ ก็หมายปอง ทำให้ในการคบกันมีแต่ความระแวง และตัวเขากไม่ได้ให้สถานะที่ชัดเจนขนาดนั้นด้วย เราจะรู้สึกเป็นรองในความสัมพันธ์ตลอด ไม่ได้เป็นตัวของตัวเอง แถมเราก็หลอกตัวเองว่าเรามีความสุข มีคนรักที่คู่ควร โปรไฟล์ดี แต่เขาไม่ได้เติมเต็มจิตใจของเรา