Pick a card คบกับคนนี้...ดีไหมนะ - ไพ่กองที่ 3

Pick a card คบกับคนนี้...ดีไหมนะ - ไพ่กองที่ 3

คบคนนี้ก็ดีนะ แต่ถ้าใครยังไม่ได้คบ ตอนนี้เขาคิดกับเราแค่เพื่อนอยู่ คบได้เรื่อย ๆ สบาย ๆ ฟิลเหมือนเป็นเพื่อนกัน รักไม่ได้หวานมาก แต่ก็แฮปปี้ ไม่มากไม่น้อยไป อาจจะมีแว้บ ๆ หายไปบ้าง (ไม่ได้หมายถึงเฉพาะเขานะ หมายถึงตัวเราด้วย ที่อาจจะเป็นฝ่ายหายไปเองบ้าง) แต่เราก็มีความสุข ได้เป็นตัวของตัวเอง อยากมีกันและกัน แต่ก็ไม่ได้คลั่งรักเขาขนาดนั้น เป็นความสัมพันธ์ที่ไม่กดดัน ไม่ได้ทำลายตัวตนของกันและกัน